Het nieuws dat na de actoren uit de energiewereld ook de burger bevraagd zou worden, raakte vorige week al bekend. Nu is de website ook echt gelanceerd. De resultaten zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact. 'Dit pact zal de bakens uitzetten voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem', zeggen federaal minister van Energie Marie Christine Marghem en haar Vlaamse, Brusselse en Waalse collega's Bart Tommelein, Céline Fremault en Jean-Luc Crucke.

Om het pact te verwezenlijken, is een beleid dat gericht is op een efficiënter energiegebruik en op de ontwikkeling van hernieuwbare energie noodzakelijk, zeggen de ministers. 'Tegelijk willen we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur voor de gezinnen betaalbaar houden en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.'

De 'breed gedragen langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid' moet tegen eind dit jaar klaar zijn. De aanbevelingen die uit de enquête voortkomen, zullen weliswaar niet blind uitgevoerd worden, luidde het vorige week al. 'Net zoals in ons traject Stroomversnelling voor de ontwikkeling van de Vlaamse energievisie eerder dit jaar, willen we zo veel mogelijk mensen bereiken', zegt Vlaams minister Tommelein. 'De energie-omslag zal maar slagen als ze een breed draagvlak heeft. Ik nodig dus iedereen uit om zijn of haar mening te geven.'

Het nieuws dat na de actoren uit de energiewereld ook de burger bevraagd zou worden, raakte vorige week al bekend. Nu is de website ook echt gelanceerd. De resultaten zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact. 'Dit pact zal de bakens uitzetten voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem', zeggen federaal minister van Energie Marie Christine Marghem en haar Vlaamse, Brusselse en Waalse collega's Bart Tommelein, Céline Fremault en Jean-Luc Crucke.Om het pact te verwezenlijken, is een beleid dat gericht is op een efficiënter energiegebruik en op de ontwikkeling van hernieuwbare energie noodzakelijk, zeggen de ministers. 'Tegelijk willen we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur voor de gezinnen betaalbaar houden en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.' De 'breed gedragen langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid' moet tegen eind dit jaar klaar zijn. De aanbevelingen die uit de enquête voortkomen, zullen weliswaar niet blind uitgevoerd worden, luidde het vorige week al. 'Net zoals in ons traject Stroomversnelling voor de ontwikkeling van de Vlaamse energievisie eerder dit jaar, willen we zo veel mogelijk mensen bereiken', zegt Vlaams minister Tommelein. 'De energie-omslag zal maar slagen als ze een breed draagvlak heeft. Ik nodig dus iedereen uit om zijn of haar mening te geven.'