Een betere toepassing van internationale richtlijnen voor de behandeling van rugklachten is dringend nodig. Dat heeft de Deense onderzoeker Jan Hartvigsen dinsdag tijdens een hoorzitting in het Europees parlement onderstreept. Hartvigsen maakt deel uit van de groep onderzoekers die vorig jaar in het vakblad The Lancet de resultaten van een veelbesproken epidemiologisch onderzoek naar rugklachten publiceerde.
...

Een betere toepassing van internationale richtlijnen voor de behandeling van rugklachten is dringend nodig. Dat heeft de Deense onderzoeker Jan Hartvigsen dinsdag tijdens een hoorzitting in het Europees parlement onderstreept. Hartvigsen maakt deel uit van de groep onderzoekers die vorig jaar in het vakblad The Lancet de resultaten van een veelbesproken epidemiologisch onderzoek naar rugklachten publiceerde. Volgens dat onderzoek worden rugklachten vaak verkeerd behandeld. Dat gaat van overmedicalisering tot foutgelopen operaties. De medische wanpraktijken eisen een hoge tol op gezondheidsvlak. Bovendien wordt op die manier veel geld verkwanseld dat nuttiger zou kunnen worden besteed. "Er is een kloof tussen de kennis over rugklachten en de gangbare medische praktijken", zegt Hartvigsen.Volgens de onderzoeker is de organisatie van de gezondheidszorg in ontwikkelde landen mede de oorzaak van de overmedicalisering. Zo worden er bijvoorbeeld te gemakkelijk opioïde pijnstillers voorgeschreven. Hartvigsen: "Die zijn verslavend. Overdosissen met pijnstillers, gelden intussen in de VS al als een van de belangrijkste doodsoorzaken tussen 30 en 50. Het overlijden van Prince is daarvan een voorbeeld."Een ander belangrijk element in de foutieve behandelingspraktijken vindt zijn oorsprong in het gemak waarmee artsen naar een MRI-scan grijpen om een diagnose te stellen. Dat leidt in één op de vijf gevallen tot verkeerde conclusies, omdat afwijkingen aan de wervels niet altijd de oorzaak van de rugpijn zijn. "Uiteindelijk kunnen we de oorzaak van de rugpijn niet altijd wegnemen, maar wel de mensen leren hoe ze moet rugpijn kunnen omgaan", zegt Hartvigsen. "Zo is het bijvoorbeeld aangewezen om in beweging te blijven en te gaan werken. Maar dat wordt nog steeds niet overal aangeraden." Ongeveer 540 miljoen mensen kampen met rugklachten. Het is volgens het onderzoek in The Lancet, de belangrijkste oorzaak van werkombekwaamheid en invaliditeit. Op de tweede plaats staat nekpijn en pas op de derde plaats komen depressie en burn-outs.Het probleem groeit bovendien. Als gevolg van de vergrijzing, de impact van een zittend leven en toenemende zwaarlijvigheid. "Het maakt een betere toepassing van de richtlijnen over de juiste behandelingspraktijken noodzakelijk", zegt Hartvigsen. "We proberen daar met ons onderzoek op te wijzen, maar de gevestigde belangen en organisatorische barrières veroorzaken vertraging."In België maken de ingesleten medische belangen bijvoorbeeld dat chiropractors hun rol in de behandeling van rugklachten niet ten volle kunnen opeisen. Hartvigsen bevestigt dat chiropractors met gewrichtsmanipulatie een positieve bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van rugklachten. Hij wijst er wel op dat er ook in de chiropraxie veel diversiteit in de gekozen behandeling is. Sowieso opereert de beroepsgroep in België in een schemerzone, omdat chiropraxie geen erkende schakel in de ziekteverzekering is. Chiropractors ijveren al twintig jaar vruchteloos voor die erkenning.