Ongeveer 40 procent van de onroerende voorheffing, de belangrijkste lokale belasting, wordt door ondernemingen betaald. Het gaat om een bedrag van 700 miljoen euro, stelt Voka.

Maar ook een derde van de eigen belastingen die lokale besturen kunnen vaststellen, zou volledig door ondernemingen betaald worden, goed voor 200 miljoen euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een heffing op het verspreiden van reclamedrukwerk.

Daarnaast zijn er ook gemeentelijke belastingen waarvan de ondernemingen minstens een gedeelte afdragen, zoals een milieubelasting. Voka gaat hierbij uit van 90 miljoen euro die wordt betaald door ondernemingen.

Voka stelt dat er nog te vaak belastingen worden geheven op investeringen. "Wij pleiten ervoor dat ook de lokale overheden een beleid zouden voeren dat ondernemen stimuleert. Het afschaffen van de belasting op drijfkracht voor nieuwe investeringen, zoals in Wallonië is gebeurd, zou een stap in de goede richting zijn", aldus gedelegeerd bestuurder Peter Leyman.

Voka voert ieder jaar een onderzoek naar de lokale belastingen in de Vlaamse gemeenten, op basis van de begrotingen die de besturen ter beschikking stellen. Van de 308 Vlaamse gemeenten werkten er 297 aan de barometer van dit jaar mee.

Ongeveer 40 procent van de onroerende voorheffing, de belangrijkste lokale belasting, wordt door ondernemingen betaald. Het gaat om een bedrag van 700 miljoen euro, stelt Voka. Maar ook een derde van de eigen belastingen die lokale besturen kunnen vaststellen, zou volledig door ondernemingen betaald worden, goed voor 200 miljoen euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een heffing op het verspreiden van reclamedrukwerk. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke belastingen waarvan de ondernemingen minstens een gedeelte afdragen, zoals een milieubelasting. Voka gaat hierbij uit van 90 miljoen euro die wordt betaald door ondernemingen. Voka stelt dat er nog te vaak belastingen worden geheven op investeringen. "Wij pleiten ervoor dat ook de lokale overheden een beleid zouden voeren dat ondernemen stimuleert. Het afschaffen van de belasting op drijfkracht voor nieuwe investeringen, zoals in Wallonië is gebeurd, zou een stap in de goede richting zijn", aldus gedelegeerd bestuurder Peter Leyman. Voka voert ieder jaar een onderzoek naar de lokale belastingen in de Vlaamse gemeenten, op basis van de begrotingen die de besturen ter beschikking stellen. Van de 308 Vlaamse gemeenten werkten er 297 aan de barometer van dit jaar mee.