Wat is de boodschap van de uitslag van de Bondsdag-verkiezingen?

OLAF SCHOLZ. "De burgers hebben een nieuwe regering gekozen. Ze willen een nieuw begin en een regering van vooruitgang. Ze hebben van de SPD de sterkste partij gemaakt. En ze willen dat ik de volgende kanselier word."
...

OLAF SCHOLZ. "De burgers hebben een nieuwe regering gekozen. Ze willen een nieuw begin en een regering van vooruitgang. Ze hebben van de SPD de sterkste partij gemaakt. En ze willen dat ik de volgende kanselier word." SCHOLZ. "De burgers willen vooruitgang. De drie partijen in een verkeerslichtcoalitie zijn verenigd door het idee van vooruitgang in de samenleving. Ze hebben er verschillende, maar overlappende ideeën over. Het idee van de SPD heeft te maken met respect en industriële modernisering, maar ook met de klimaatverandering, die wij een halt willen toeroepen. Voor de Groenen speelt de klimaatverandering een prominente rol. En de FDP is erg begaan met technologische modernisering en burgerrechten. Ik ben optimistisch dat zo'n coalitie kan slagen. "Het is noodzakelijk dat onze industrie gemoderniseerd wordt, zodat we over dertig jaar nog steeds goede banen hebben. Velen vrezen dat we op een gegeven moment treurig zullen kijken naar de welvaart van andere continenten. De burgers willen dat we de uitdagingen aanpakken. Dat hebben de mensen in de staalfabrieken, de chemische bedrijven, in de machinebouw en de auto-industrie me verteld. Duitsland moet het aandurven de technologische en de industriële grondslagen voor de toekomst te leggen. We moeten over iets minder dan 25 jaar een klimaatneutraal industrieland zijn. Dat kan nieuw vertrouwen wekken." SCHOLZ. "Noch de SPD, noch de Groenen zien zichzelf als etatistisch. Maar het zou niet verstandig zijn om nu al over rode lijnen te praten. Zelfs vanuit verschillende uitgangsposities moet het mogelijk zijn tot een vergelijk te komen." SCHOLZ. "We voeren de besprekingen niet via de media. We beleven een bijzonder moment in de geschiedenis van Duitsland. Voor de industriële modernisering van het land kunnen we het vergelijken met het einde van de 19de eeuw, toen ook grote veranderingen plaatsvonden." SCHOLZ. "We willen niet achter de ontwikkelingen, zoals de digitalisering, aanlopen. De drie partijen hebben veel overlappingen, bijvoorbeeld als het gaat om een eersteklas mobiel netwerk voor Duitsland. We weten dat we het elektriciteitsnet moeten uitbreiden en moderniseren. We zullen de energieopwekking uit wind- en zonne-energie uitbreiden. Daartoe moeten we de procedures stroomlijnen en investeringen van de privésector in de modernisering van de industrie ondersteunen. We kunnen het over veel eens zijn."