De migratiestromen binnen de Europese Unie brengen mee dat de migratiecijfers bij de 32 OESO-landen opnieuw stijgen na enkele jaren van daling als gevolg van de crisis. Daar valt ook de migratie van hoger opgeleiden onder. Er is bijgevolg een aangepast migratiebeleid nodig om gelijke tred te houden met die veranderingen, luidt het in het recent rapport van de OESO.

115 miljoen migranten

Volgens de recente berekeningen was er vorig jaar binnen de OESO-zone een toename van de migratie met 1,1 procent, na een terugval met 0,8 procent in 2012. De 32 landen die de OESO overkoepelt, tellen vandaag in totaal 115 miljoen migranten. Dat stemt overeen met 10 percent van de volledige bevolking. Eén op de tien nieuwe migranten komt uit China, één op de vijf uit Azië.

Duitsland Europese koploper

In 2013 noteerde Duitsland een stijging met dubbele cijfers tot meer dan 450.000 nieuwkomers, een vierde jaarlijkse stijging op rij. Driekwart van alle immigranten die Duitsland telt, is afkomstig uit andere landen van de Europese Unie. Duitsland is binnen de OESO-zone na de Verenigde Staten de populairste bestemming. Het migratiesaldo ligt nog steeds ver onder het pre-crisisniveau, maar blijft positief in de meeste OESO-landen, behalve in Mexico, IJsland, Ierland, Spanje en Portugal.

Asielaanvragen

Asielaanvragen namen vorig jaar toe met 20 procent, voornamelijk als gevolg van het conflict in Syrië, waardoor ruim 550.000 mensen asiel hebben aangevraagd in een van de OESO-landen.

Arbeidmigratie neemt af

Arbeidsmigratie is sinds de economische neergang onophoudelijk afgenomen. De terugval was vooral opmerkelijk binnen de 31 lidstaten van de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER), waar arbeidsmigratie tussen 2007 en 2012 met bijna 40 procent is teruggevallen. Het aantal hoogopgeleide migranten is het afgelopen decennium dan weer toegenomen met 70 procent tot meer dan 31 miljoen. Maar de hoogopgeleide migranten tillen nog steeds een veel hogere werkloosheidsgraad dan hun autochtone leeftijdsgenoten.

Over het algemeen heeft de crisis de immigranten 'onevenredig hard' getroffen, luidt het in het OESO-rapport. Van de 15 miljoen werklozen die er sinds het begin van de crisis zijn bijgekomen, werd ongeveer een op de vijf in het buitenland geboren.

Prioriteit

"Landen zouden meer kunnen profiteren van immigratie, als ze migranten zouden beschouwen als een bron in plaats van als een probleem, en integratiebeleid als een investering", aldus OESO-secretaris-generaal Angel Gurría in een toelichting bij het rapport. "Het migratiebeleid moet een prioriteit zijn voor de OESO-landen, en integratiebeleid moet worden beschouwd als de best mogelijke investering in termen van groei, sociale cohesie en welzijn," voegde de OESO-topman eraan toe. Gurria roept de politici op tot een open en geïnformeerd debat dat 'iedereen ten goede komt'. (BO)

Meer cijfers vindt u in het volledige migratierapport van de OESO

De migratiestromen binnen de Europese Unie brengen mee dat de migratiecijfers bij de 32 OESO-landen opnieuw stijgen na enkele jaren van daling als gevolg van de crisis. Daar valt ook de migratie van hoger opgeleiden onder. Er is bijgevolg een aangepast migratiebeleid nodig om gelijke tred te houden met die veranderingen, luidt het in het recent rapport van de OESO.Volgens de recente berekeningen was er vorig jaar binnen de OESO-zone een toename van de migratie met 1,1 procent, na een terugval met 0,8 procent in 2012. De 32 landen die de OESO overkoepelt, tellen vandaag in totaal 115 miljoen migranten. Dat stemt overeen met 10 percent van de volledige bevolking. Eén op de tien nieuwe migranten komt uit China, één op de vijf uit Azië.In 2013 noteerde Duitsland een stijging met dubbele cijfers tot meer dan 450.000 nieuwkomers, een vierde jaarlijkse stijging op rij. Driekwart van alle immigranten die Duitsland telt, is afkomstig uit andere landen van de Europese Unie. Duitsland is binnen de OESO-zone na de Verenigde Staten de populairste bestemming. Het migratiesaldo ligt nog steeds ver onder het pre-crisisniveau, maar blijft positief in de meeste OESO-landen, behalve in Mexico, IJsland, Ierland, Spanje en Portugal.Asielaanvragen namen vorig jaar toe met 20 procent, voornamelijk als gevolg van het conflict in Syrië, waardoor ruim 550.000 mensen asiel hebben aangevraagd in een van de OESO-landen. Arbeidsmigratie is sinds de economische neergang onophoudelijk afgenomen. De terugval was vooral opmerkelijk binnen de 31 lidstaten van de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER), waar arbeidsmigratie tussen 2007 en 2012 met bijna 40 procent is teruggevallen. Het aantal hoogopgeleide migranten is het afgelopen decennium dan weer toegenomen met 70 procent tot meer dan 31 miljoen. Maar de hoogopgeleide migranten tillen nog steeds een veel hogere werkloosheidsgraad dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Over het algemeen heeft de crisis de immigranten 'onevenredig hard' getroffen, luidt het in het OESO-rapport. Van de 15 miljoen werklozen die er sinds het begin van de crisis zijn bijgekomen, werd ongeveer een op de vijf in het buitenland geboren. "Landen zouden meer kunnen profiteren van immigratie, als ze migranten zouden beschouwen als een bron in plaats van als een probleem, en integratiebeleid als een investering", aldus OESO-secretaris-generaal Angel Gurría in een toelichting bij het rapport. "Het migratiebeleid moet een prioriteit zijn voor de OESO-landen, en integratiebeleid moet worden beschouwd als de best mogelijke investering in termen van groei, sociale cohesie en welzijn," voegde de OESO-topman eraan toe. Gurria roept de politici op tot een open en geïnformeerd debat dat 'iedereen ten goede komt'. (BO)