De Belgische economie knoopt weer aan met groei, maar verdere hervormingen zijn nodig om de werkgelegenheid te bevorderen en het concurrentievermogen te versterken. Zo luidt de bondige analyse van de recente OECD Economic Survey van België.

Geen reden tot zelfgenoegzaamheid

"België is een van de weinige landen van de eurozone waar het bbp (bruto binnenlands product) het peil van vóór de crisis heeft overtroffen," aldus OESO-topman Angel Gurría in een toelichting bij het rapport. "Opmerkelijk is dat - ondanks de crisis - het niveau van welzijn hoog en de inkomensongelijkheid relatief laag blijft," voegde hij eraan toe. Hoewel ons land lovenswaardige resultaten kan voorleggen, is er geen reden tot zelfgenoegzaamheid, zo waarschuwt Gurria.

Schatkist

Om te beginnen wijst de denktank op de torenhoge overheidsschuld, een oud Belgisch zeer. Zonder verdere consolidatie van de begroting worden de overheidsfinanciën onhoudbaar, benadrukt de denktank van 34 landen die hun sociaal en economisch beleid trachten coördineren. De Belgische schatkist zou in ieder geval minder eenzijdig afhankelijk moeten worden van sociale bijdragen en inkomstenbelastingen, en meer moeten inzetten op belastingen met een positief effect op de werkgelegenheid, zoals taksen op verbruik en milieuheffingen, vindt de OESO.

Arbeidmarkt

Een andere prioriteit bestaat erin om de wettelijke en effectieve pensioenleeftijd te verhogen, met name door het beperken van het vervroegd uittreden uit de arbeidsmarkt. Er moeten bovendien meer inspanningen worden geleverd om oudere werknemers aan het werk te houden of aan werk te helpen. Vervolgens komt de OESO uit bij de hoge werkloosheid en de slappe internationale concurrentiepositie van ons land. Beide moeten worden aangepakt via hervormingen van de arbeidsmarkt, luidt het. In dat verband kan het verminderen van de belastingen op arbeid de werkgelegenheid stimuleren, 'terwijl de verloren inkomsten gecompenseerd kunnen worden door verhogingen van belastingen die minder schadelijk zijn voor de groei, zoals die op de consumptie en het milieu'. Hogere belastingen op inkomsten uit kapitaal kunnen ook worden beschouwd als inkomsten die het verlies compenseren, leert het rapport.

Meer migranten op de werkvloer

Een ander heikel punt is de integratie van migranten op de arbeidsmarkt. De migranten krijgen te weinig kansen op de arbeidsmarkt, oordeelt de OESO. De migranten blijven oververtegenwoordigd bij de laaggeschoolden en ondervertegenwoordigd bij de hooggeschoolden.

Behalve het opvoeren van diversiteitsplannen in bedrijven, zou een hervorming van het onderwijssysteem de kansen van kansarme leerlingen kunnen verhogen.

Betaalbare woningen

De OESO vraagt het beleid in ons land niet enkel meer rechtvaardigheid aan de dag te leggen voor de allochtone bevolking, maar ook voor wie moeilijk een betaalbare woonst vindt . Dat kan bijvoorbeeld door de huurmarkt te stimuleren om het aanbod van huurwoningen te vergroten. Op die manier komt een groter aanbod de huurders met een laag inkomen ten goede. De denktank ziet in het afschaffen - of afbouwen - van de woonbonus alvast een teken van meer rechtvaardigheid. "De fiscale aftrekbaarheid van hypotheekleningen afschaffen, brengt mee dat de fiscale voordelen die de hogere inkomens bevoordelen worden geëlimineerd," klinkt het. (BO)

De Belgische economie knoopt weer aan met groei, maar verdere hervormingen zijn nodig om de werkgelegenheid te bevorderen en het concurrentievermogen te versterken. Zo luidt de bondige analyse van de recente OECD Economic Survey van België. "België is een van de weinige landen van de eurozone waar het bbp (bruto binnenlands product) het peil van vóór de crisis heeft overtroffen," aldus OESO-topman Angel Gurría in een toelichting bij het rapport. "Opmerkelijk is dat - ondanks de crisis - het niveau van welzijn hoog en de inkomensongelijkheid relatief laag blijft," voegde hij eraan toe. Hoewel ons land lovenswaardige resultaten kan voorleggen, is er geen reden tot zelfgenoegzaamheid, zo waarschuwt Gurria. Om te beginnen wijst de denktank op de torenhoge overheidsschuld, een oud Belgisch zeer. Zonder verdere consolidatie van de begroting worden de overheidsfinanciën onhoudbaar, benadrukt de denktank van 34 landen die hun sociaal en economisch beleid trachten coördineren. De Belgische schatkist zou in ieder geval minder eenzijdig afhankelijk moeten worden van sociale bijdragen en inkomstenbelastingen, en meer moeten inzetten op belastingen met een positief effect op de werkgelegenheid, zoals taksen op verbruik en milieuheffingen, vindt de OESO. Een andere prioriteit bestaat erin om de wettelijke en effectieve pensioenleeftijd te verhogen, met name door het beperken van het vervroegd uittreden uit de arbeidsmarkt. Er moeten bovendien meer inspanningen worden geleverd om oudere werknemers aan het werk te houden of aan werk te helpen. Vervolgens komt de OESO uit bij de hoge werkloosheid en de slappe internationale concurrentiepositie van ons land. Beide moeten worden aangepakt via hervormingen van de arbeidsmarkt, luidt het. In dat verband kan het verminderen van de belastingen op arbeid de werkgelegenheid stimuleren, 'terwijl de verloren inkomsten gecompenseerd kunnen worden door verhogingen van belastingen die minder schadelijk zijn voor de groei, zoals die op de consumptie en het milieu'. Hogere belastingen op inkomsten uit kapitaal kunnen ook worden beschouwd als inkomsten die het verlies compenseren, leert het rapport. Een ander heikel punt is de integratie van migranten op de arbeidsmarkt. De migranten krijgen te weinig kansen op de arbeidsmarkt, oordeelt de OESO. De migranten blijven oververtegenwoordigd bij de laaggeschoolden en ondervertegenwoordigd bij de hooggeschoolden. Behalve het opvoeren van diversiteitsplannen in bedrijven, zou een hervorming van het onderwijssysteem de kansen van kansarme leerlingen kunnen verhogen.De OESO vraagt het beleid in ons land niet enkel meer rechtvaardigheid aan de dag te leggen voor de allochtone bevolking, maar ook voor wie moeilijk een betaalbare woonst vindt . Dat kan bijvoorbeeld door de huurmarkt te stimuleren om het aanbod van huurwoningen te vergroten. Op die manier komt een groter aanbod de huurders met een laag inkomen ten goede. De denktank ziet in het afschaffen - of afbouwen - van de woonbonus alvast een teken van meer rechtvaardigheid. "De fiscale aftrekbaarheid van hypotheekleningen afschaffen, brengt mee dat de fiscale voordelen die de hogere inkomens bevoordelen worden geëlimineerd," klinkt het. (BO)