De Belgische regeling rond de notionele-intrestaftrek is in strijd met het EU-recht. Bij de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek moet ook rekening worden gehouden met de activa van een in een andere lidstaat gelegen filiaal. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld.

"Het uitsluiten van de activa van een vaste inrichting in een andere lidstaat bij de vaststelling van de berekeningsbasis voor de notionele interestaftrek vormt een beperking van de vestigingsvrijheid in de EU", meldt het Europees Hof van Justitie in een persbericht. "Een dergelijke regeling kan een vennootschap er namelijk van weerhouden haar activiteiten uit te oefenen via een vaste inrichting in een andere EU-lidstaat, aangezien dit een fiscaal nadelige behandeling tot
gevolg heeft."

"Voor de vaststelling van de berekeningsbasis voor de notionele- interestaftrek mag geen onderscheid worden gemaakt tussen de nettowaarde van de activa in België en die van een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting", besluit het Hof.

Het Europees Hof van Justitie antwoordde op een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, in het kader van een geding tussen Argenta Spaarbank en de Belgische staat. (Belga/SD)

De Belgische regeling rond de notionele-intrestaftrek is in strijd met het EU-recht. Bij de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek moet ook rekening worden gehouden met de activa van een in een andere lidstaat gelegen filiaal. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld. "Het uitsluiten van de activa van een vaste inrichting in een andere lidstaat bij de vaststelling van de berekeningsbasis voor de notionele interestaftrek vormt een beperking van de vestigingsvrijheid in de EU", meldt het Europees Hof van Justitie in een persbericht. "Een dergelijke regeling kan een vennootschap er namelijk van weerhouden haar activiteiten uit te oefenen via een vaste inrichting in een andere EU-lidstaat, aangezien dit een fiscaal nadelige behandeling tot gevolg heeft.""Voor de vaststelling van de berekeningsbasis voor de notionele- interestaftrek mag geen onderscheid worden gemaakt tussen de nettowaarde van de activa in België en die van een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting", besluit het Hof. Het Europees Hof van Justitie antwoordde op een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, in het kader van een geding tussen Argenta Spaarbank en de Belgische staat. (Belga/SD)