"Het ontwerp van de Europese onderhandelingstekst toont echte vooruitgang op alle vier domeinen waar het Verenigd Koninkrijk verandering nodig heeft, maar er ligt nog meer werk op de plank. Zo luidt de reactie van de Britse premier Cameron.

De reactie van de Britse premier volgt op het voorstel ('draft') van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, om tegemoet te komen aan de Britse bekommernissen.

.
© .

Het voorstel van Tusk heeft tot doel de dreiging van een brexit, wanneer Groot-Brittannië uit de Europese Unie zou stappen, af te wenden.

De conservatieve premier David Cameron moet koste wat het kost hervormingen in de wacht slepen om het behoud van het lidmaatschap van Groot-Brittannië te verdedigen met het oog op het referendum dat hij de Britse kiezers heeft beloofd.

'Noodrem'

Tusk komt tegemoet aan de eis van Cameron om de instroom van werknemers uit andere lidstaten te kunnen ontmoedigen. Het basisprincipe van het vrije verkeer in de EU moet gerespecteerd worden, zo stelt Tusk, maar er kan een soort noodremprocedure ingevoerd worden om een 'uitzonderlijke' instroom van werknemers aan te pakken. Ook zou de Europese Commissie de wetgeving over het overdragen van kinderbijslag naar andere landen aanpassen.

Daarnaast belooft Tusk een mechanisme dat niet-eurolanden als Groot-Brittannië moet geruststellen dat verdere integratie van de eurozone niet in hun nadeel speelt, maar tegelijkertijd de niet-eurolanden geen veto geeft of de kans om bepaalde dringende beslissingen in de eurozone te vertragen.

Bovendien krijgen de Britten ook de bevestiging dat ze niet hoeven mee te doen aan verdere politieke integratie, dat de rol van nationale parlementen wordt versterkt en dat de Europese competitiviteit wordt versterkt.

'Degelijke basis voor compromis'

Tusk is naar eigen mening 'echt ver' gegaan om de desiderata van Cameron in te willigen, "maar de grens die ik niet heb overschreden, zijn de principes waarop het Europese project is gebouwd". De Pool spreekt van "een degelijke basis voor een compromis", maar erkent ook dat er nog moeilijke onderhandelingen op komst zijn, met name over de begrenzing van de instroom van werknemers en de relaties tussen eurolanden en andere lidstaten.

Vrijdag 5 februari bespreken de Europese staatshoofden en regeringsleiders de voorstellen een eerste keer. Het is de bedoeling op de Europese top van 18 en 19 februari een politiek akkoord op het hoogste niveau te bereiken.

Lukt dat, dan krijgt Cameron de munitie die hij nodig heeft om in eigen land campagne te voeren voor het behoud van het Britse lidmaatschap. De conservatief beloofde zijn kiezers voor eind 2017 een referendum over het lidmaatschap, maar waarnemers gaan ervan uit dat hij al in juni van dit jaar de volksraadpleging zou kunnen houden. (Belga/BO)

"Het ontwerp van de Europese onderhandelingstekst toont echte vooruitgang op alle vier domeinen waar het Verenigd Koninkrijk verandering nodig heeft, maar er ligt nog meer werk op de plank. Zo luidt de reactie van de Britse premier Cameron.De reactie van de Britse premier volgt op het voorstel ('draft') van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, om tegemoet te komen aan de Britse bekommernissen.Het voorstel van Tusk heeft tot doel de dreiging van een brexit, wanneer Groot-Brittannië uit de Europese Unie zou stappen, af te wenden.De conservatieve premier David Cameron moet koste wat het kost hervormingen in de wacht slepen om het behoud van het lidmaatschap van Groot-Brittannië te verdedigen met het oog op het referendum dat hij de Britse kiezers heeft beloofd. Tusk komt tegemoet aan de eis van Cameron om de instroom van werknemers uit andere lidstaten te kunnen ontmoedigen. Het basisprincipe van het vrije verkeer in de EU moet gerespecteerd worden, zo stelt Tusk, maar er kan een soort noodremprocedure ingevoerd worden om een 'uitzonderlijke' instroom van werknemers aan te pakken. Ook zou de Europese Commissie de wetgeving over het overdragen van kinderbijslag naar andere landen aanpassen. Daarnaast belooft Tusk een mechanisme dat niet-eurolanden als Groot-Brittannië moet geruststellen dat verdere integratie van de eurozone niet in hun nadeel speelt, maar tegelijkertijd de niet-eurolanden geen veto geeft of de kans om bepaalde dringende beslissingen in de eurozone te vertragen. Bovendien krijgen de Britten ook de bevestiging dat ze niet hoeven mee te doen aan verdere politieke integratie, dat de rol van nationale parlementen wordt versterkt en dat de Europese competitiviteit wordt versterkt.Tusk is naar eigen mening 'echt ver' gegaan om de desiderata van Cameron in te willigen, "maar de grens die ik niet heb overschreden, zijn de principes waarop het Europese project is gebouwd". De Pool spreekt van "een degelijke basis voor een compromis", maar erkent ook dat er nog moeilijke onderhandelingen op komst zijn, met name over de begrenzing van de instroom van werknemers en de relaties tussen eurolanden en andere lidstaten. Vrijdag 5 februari bespreken de Europese staatshoofden en regeringsleiders de voorstellen een eerste keer. Het is de bedoeling op de Europese top van 18 en 19 februari een politiek akkoord op het hoogste niveau te bereiken. Lukt dat, dan krijgt Cameron de munitie die hij nodig heeft om in eigen land campagne te voeren voor het behoud van het Britse lidmaatschap. De conservatief beloofde zijn kiezers voor eind 2017 een referendum over het lidmaatschap, maar waarnemers gaan ervan uit dat hij al in juni van dit jaar de volksraadpleging zou kunnen houden. (Belga/BO)