Grootschalige opslag van stroom is zowat de Heilige Graal van de energiesector. Om naar een volledig hernieuwbaar systeem te kunnen gaan, moet overtollig geproduceerde wind- en zonne-energie kunnen worden opgeslagen tot ze wel nodig is. Alleen bestaat dat wondermiddel nog niet. De bestaande technologieën hebben een te beperkte capaciteit, of zijn nog te duur.
...