Schijnzelfstandigen zijn mensen die werken zoals een werknemer, maar een zelfstandigencontract hebben. Zij betalen minder sociale bijdragen en zijn vaak flexibeler. Een dubbel voordeel voor de werkgevers die er meer en meer gebruik van maken. Vroeger waren vooral kaderleden of ICT'ers zelfstandig, nu zijn dat zelfs gewone technici.

Als sociale inspecteurs kunnen aantonen dat die zelfstandigen eigenlijk bedienden moeten zijn, moet het bedrijf niet alleen een boete betalen, maar kunnen niet-betaalde sociale bijdragen retroactief worden teruggevorderd. De voorbije jaren werd 90 procent van de dossiers die voor de arbeidsrechtbank worden gebracht, afgewezen. Op basis van de wetgeving en een arrest van het Hof van Cassatie komen rechtbanken steevast tot de conclusie dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Als het arbeidscontract vermeldt dat de opdrachtnemer een zelfstandige is die niet in een gezagsrelatie werkt, is er geen probleem.

Vooral de PS en sp.a spelen nu met het idee om de wet aan te passen zodat een herkwalificatie van zelfstandige naar bediende gemakkelijker kan worden afgedwongen. (A.M)

Schijnzelfstandigen zijn mensen die werken zoals een werknemer, maar een zelfstandigencontract hebben. Zij betalen minder sociale bijdragen en zijn vaak flexibeler. Een dubbel voordeel voor de werkgevers die er meer en meer gebruik van maken. Vroeger waren vooral kaderleden of ICT'ers zelfstandig, nu zijn dat zelfs gewone technici. Als sociale inspecteurs kunnen aantonen dat die zelfstandigen eigenlijk bedienden moeten zijn, moet het bedrijf niet alleen een boete betalen, maar kunnen niet-betaalde sociale bijdragen retroactief worden teruggevorderd. De voorbije jaren werd 90 procent van de dossiers die voor de arbeidsrechtbank worden gebracht, afgewezen. Op basis van de wetgeving en een arrest van het Hof van Cassatie komen rechtbanken steevast tot de conclusie dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Als het arbeidscontract vermeldt dat de opdrachtnemer een zelfstandige is die niet in een gezagsrelatie werkt, is er geen probleem. Vooral de PS en sp.a spelen nu met het idee om de wet aan te passen zodat een herkwalificatie van zelfstandige naar bediende gemakkelijker kan worden afgedwongen. (A.M)