Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) wees erop dat de toename van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijsten afneemt. In 2020 bedroeg die stijging tien procent, in 2021 is dat acht procent. Maar volgens het Netwerk voor Armoede moet de ambitie 'veel hoger' liggen. Het netwerk hekelt bovenal het 'trage bouwritme' en wijst naar de 'onwil bij heel wat gemeenten om ruimte te voorzien voor sociale woningen'. Iedere Vlaamse gemeente heeft een bindend sociaal objectief en moet dus jaarlijks een bepaald aantal sociale woningen bijbouwen. Alleen halen veel gemeenten die doelstelling niet, aldus het netwerk.

Het netwerk pleit daarom onder meer voor de wettelijke verankering van een 'sociale last'. Daarbij zou in nieuwe privéverkavelingen een minimum aantal sociale of budgethuurwoningen voorzien moeten worden. 'Op die manier zal elke gemeente zijn verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen de Vlaamse wooncrisis.' Het netwerk herinnert eraan dat die regeling ooit ingevoerd was, maar dat het Grondwettelijk Hof die in 2013 vernietigde omdat het niet was gemeld bij de Europese Commissie.

Ten slotte pleit het netwerk voor een meer sociale private huurmarkt. Het model waarbij huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren woningen op de private markt doorverhuren aan mensen met een laag inkomen, moet 'veel sterker gepromoot en ondersteund worden', aldus het netwerk. De nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering 'geven de juiste richting aan, maar missen nog ambitie en focus', concluderen ze.

Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) wees erop dat de toename van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijsten afneemt. In 2020 bedroeg die stijging tien procent, in 2021 is dat acht procent. Maar volgens het Netwerk voor Armoede moet de ambitie 'veel hoger' liggen. Het netwerk hekelt bovenal het 'trage bouwritme' en wijst naar de 'onwil bij heel wat gemeenten om ruimte te voorzien voor sociale woningen'. Iedere Vlaamse gemeente heeft een bindend sociaal objectief en moet dus jaarlijks een bepaald aantal sociale woningen bijbouwen. Alleen halen veel gemeenten die doelstelling niet, aldus het netwerk.Het netwerk pleit daarom onder meer voor de wettelijke verankering van een 'sociale last'. Daarbij zou in nieuwe privéverkavelingen een minimum aantal sociale of budgethuurwoningen voorzien moeten worden. 'Op die manier zal elke gemeente zijn verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen de Vlaamse wooncrisis.' Het netwerk herinnert eraan dat die regeling ooit ingevoerd was, maar dat het Grondwettelijk Hof die in 2013 vernietigde omdat het niet was gemeld bij de Europese Commissie.Ten slotte pleit het netwerk voor een meer sociale private huurmarkt. Het model waarbij huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren woningen op de private markt doorverhuren aan mensen met een laag inkomen, moet 'veel sterker gepromoot en ondersteund worden', aldus het netwerk. De nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering 'geven de juiste richting aan, maar missen nog ambitie en focus', concluderen ze.