Dat schrijft De Tijd.

De federale regering trekt dit en volgend jaar meer dan 10 miljard euro uit om gezinnen en bedrijven door de energiecrisis te loodsen. Ongeveer 40 procent daarvan komt voort uit lastenverlagingen. En toch maken de belastinginkomsten van de overheid volgend jaar een stevige sprong, blijkt uit prognoses van de Nationale Bank. Met 44,2 procent van het bbp bereiken ze opnieuw het niveau van 2018.

De stijging in 2023 heeft verschillende verklaringen volgens de Nationale Bank. De belangrijkste oorzaak is echter de indexering van de lonen, die in 2023 een inhaalbeweging maakt ten opzichte van 2022. Dat dat tot een toename van de belastinginkomsten in verhouding tot het bbp leidt, heeft ook te maken met de prestaties van de bedrijven. 'Er wordt van uitgegaan dat de winstmarges in 2023 zullen dalen omdat ondernemingen de toenemende (loon)kosten niet volledig zullen doorrekenen in de prijzen', zegt Stefan Van Parys, specialist overheidsfinanciën bij de Nationale Bank.

Omdat de indexering een inhaalbeweging maakt en de bedrijfswinsten dalen, wordt het aandeel van de arbeidsinkomens in het bbp groter tegenover het aandeel van kapitaalinkomens. 'En omdat arbeid tegen een hoger tarief wordt belast dan bedrijfswinst, stijgen de ontvangsten automatisch in verhouding tot het bbp.'

Dat schrijft De Tijd.De federale regering trekt dit en volgend jaar meer dan 10 miljard euro uit om gezinnen en bedrijven door de energiecrisis te loodsen. Ongeveer 40 procent daarvan komt voort uit lastenverlagingen. En toch maken de belastinginkomsten van de overheid volgend jaar een stevige sprong, blijkt uit prognoses van de Nationale Bank. Met 44,2 procent van het bbp bereiken ze opnieuw het niveau van 2018. De stijging in 2023 heeft verschillende verklaringen volgens de Nationale Bank. De belangrijkste oorzaak is echter de indexering van de lonen, die in 2023 een inhaalbeweging maakt ten opzichte van 2022. Dat dat tot een toename van de belastinginkomsten in verhouding tot het bbp leidt, heeft ook te maken met de prestaties van de bedrijven. 'Er wordt van uitgegaan dat de winstmarges in 2023 zullen dalen omdat ondernemingen de toenemende (loon)kosten niet volledig zullen doorrekenen in de prijzen', zegt Stefan Van Parys, specialist overheidsfinanciën bij de Nationale Bank. Omdat de indexering een inhaalbeweging maakt en de bedrijfswinsten dalen, wordt het aandeel van de arbeidsinkomens in het bbp groter tegenover het aandeel van kapitaalinkomens. 'En omdat arbeid tegen een hoger tarief wordt belast dan bedrijfswinst, stijgen de ontvangsten automatisch in verhouding tot het bbp.'