Het boetetarief voor zwarte inkomsten bedraagt 15 procent boven de normale belasting op de niet-aangegeven inkomsten. Daarmee wordt gemikt op kleine fraudeurs die wit geld in het buitenland verbergen.

Er geldt een tarief van 35 procent voor ernstige fraude, zoals btw-carrousels, valse balansen, misbruik van vennootschapsgoederen en zwarte cashflowcircuits. Die fraudeurs komen er vanaf met een boete van 35 procent op het kapitaal dat in het reguliere circuit terechtkomt. Ze krijgen de garantie dat ze niet strafrechtelijk vervolgd worden.

François Parisis, chief wealth structuring officer bij Puilaetco Dewaay en professor fiscaal recht aan de ULg: "Voor veel mensen zal het veel te duur zijn, te beginnen bij de belastingplichtigen die enkel de roerende voorheffing ontweken hebben. Die hebben er trouwens alle belang bij nog voor het einde van het jaar hun toestand te regulariseren."

Dit definitieve pardon moet de belastingplichtigen aantrekken die in 2004 de boot gemist hebben en sinds 2006 de weg naar het contactpunt voor regularisatie nog niet gevonden hebben. "Voor hen wordt het dus de allerlaatste kans om hun vermogen te regulariseren", vertelt Anton van Zantbeek in Trends. De professor aan de HUBrussel en partner van het in vermogensplanning gespecialiseerde advocatenkantoor Rivus weet: "Vooral voor de zware fraudeurs kan dat een goede zaak zijn. Nu lopen ze na de regularisatie door de fiscus nog de, weliswaar kleine, kans strafrechtelijk vervolgd te worden voor fiscale fraude. Dat houdt mensen soms tegen om hun dossier aan te kaarten."

Volgens Van Zantbeek wordt 2013 hét jaar bij uitstek om een fiscale amnestie te verlenen. "Op dit moment krijgen Belgen van hun Zwitserse bankier te horen dat een anonieme rekening voor zwarte vermogens niet meer mogelijk zal zijn", weet de advocaat, die een kantoor heeft in het Zwitserse Sion.

"Zwitserse en Luxemburgse banken gooien hun meest onwillige klanten buiten. Soms weigeren ze fondsen die ze niet regulier kunnen beheren", vult Thierry Afschrift (ULB) aan. De Zwitserse banken werkten al aan de zogenoemde Rubik-regeling. In ruil voor immuniteit betalen ze voor hun klanten anoniem een eenmalige som aan een staat waarmee ze een akkoord kan sluiten. Het bedrag zou zowat een derde van de zwarte vermogens uitmaken. Die boete wordt uiteraard doorgerekend aan de klant. Van Zantbeek is tegen die regeling. "De Belgische oplossing is intelligenter. Ze creëert eigenlijk een omgekeerde Rubik: eerst betalen en de anonimiteit prijsgeven, dan pas amnestie. Op die manier houdt de Belgische overheid de touwtjes in handen. Als de details van de uitwerking kloppen, zal ik gegadigden zeker aanraden erop in te gaan. De fiscale speeltijd is voorbij." (H.B.)

Het boetetarief voor zwarte inkomsten bedraagt 15 procent boven de normale belasting op de niet-aangegeven inkomsten. Daarmee wordt gemikt op kleine fraudeurs die wit geld in het buitenland verbergen. Er geldt een tarief van 35 procent voor ernstige fraude, zoals btw-carrousels, valse balansen, misbruik van vennootschapsgoederen en zwarte cashflowcircuits. Die fraudeurs komen er vanaf met een boete van 35 procent op het kapitaal dat in het reguliere circuit terechtkomt. Ze krijgen de garantie dat ze niet strafrechtelijk vervolgd worden.François Parisis, chief wealth structuring officer bij Puilaetco Dewaay en professor fiscaal recht aan de ULg: "Voor veel mensen zal het veel te duur zijn, te beginnen bij de belastingplichtigen die enkel de roerende voorheffing ontweken hebben. Die hebben er trouwens alle belang bij nog voor het einde van het jaar hun toestand te regulariseren."Dit definitieve pardon moet de belastingplichtigen aantrekken die in 2004 de boot gemist hebben en sinds 2006 de weg naar het contactpunt voor regularisatie nog niet gevonden hebben. "Voor hen wordt het dus de allerlaatste kans om hun vermogen te regulariseren", vertelt Anton van Zantbeek in Trends. De professor aan de HUBrussel en partner van het in vermogensplanning gespecialiseerde advocatenkantoor Rivus weet: "Vooral voor de zware fraudeurs kan dat een goede zaak zijn. Nu lopen ze na de regularisatie door de fiscus nog de, weliswaar kleine, kans strafrechtelijk vervolgd te worden voor fiscale fraude. Dat houdt mensen soms tegen om hun dossier aan te kaarten."Volgens Van Zantbeek wordt 2013 hét jaar bij uitstek om een fiscale amnestie te verlenen. "Op dit moment krijgen Belgen van hun Zwitserse bankier te horen dat een anonieme rekening voor zwarte vermogens niet meer mogelijk zal zijn", weet de advocaat, die een kantoor heeft in het Zwitserse Sion."Zwitserse en Luxemburgse banken gooien hun meest onwillige klanten buiten. Soms weigeren ze fondsen die ze niet regulier kunnen beheren", vult Thierry Afschrift (ULB) aan. De Zwitserse banken werkten al aan de zogenoemde Rubik-regeling. In ruil voor immuniteit betalen ze voor hun klanten anoniem een eenmalige som aan een staat waarmee ze een akkoord kan sluiten. Het bedrag zou zowat een derde van de zwarte vermogens uitmaken. Die boete wordt uiteraard doorgerekend aan de klant. Van Zantbeek is tegen die regeling. "De Belgische oplossing is intelligenter. Ze creëert eigenlijk een omgekeerde Rubik: eerst betalen en de anonimiteit prijsgeven, dan pas amnestie. Op die manier houdt de Belgische overheid de touwtjes in handen. Als de details van de uitwerking kloppen, zal ik gegadigden zeker aanraden erop in te gaan. De fiscale speeltijd is voorbij." (H.B.)