De Vlaamse regering wil de erfbelasting hervormen en heeft daarvoor 117 miljoen euro veil. De drie partijen hebben elk hun verlanglijstje. N-VA, Open Vld en CD&V lijken het erover eens dat het hoogste tarief van 65 procent, voor wie bijvoorbeeld erft van een ver familielid, omlaag moet. Daarnaast willen zowel N-VA als Open Vld een verzachting van het leed voor de langstlevende partner. CD&V wil ook graag een verlaging van de belastingen in rechte lijn en meer flexibiliteit.

N-VA komt nu met een reeks concretere voorstellen. De partij wil op korte termijn alle kinderen tot de leeftijd van 21 jaar een volledige vrijstelling geven. De totale kostprijs van dit voorstel is beperkt, maar de sociale rechtvaardigheid hoog, valt te horen bij partijspecialist Jos Lantmeeters. Op langere termijn moeten we evolueren naar een systeem met hogere vrijstellingen voor de afstammelingen in rechte lijn.

N-VA wil ook graag de langstlevende partner volledig vrijstellen van erfbelasting. Dat kost erg veel geld, dus als tussenstap wil de partij een belastingvrije som, afhankelijk van het budget dat de regering nog beschikbaar heeft. Ook voor alleenstaanden moet er op lange termijn een algemene tariefverlaging komen, maar op dit moment kan er al een mogelijkheid worden ingevoerd om een 'beste vriend' aan te duiden. Die kan dan erven aan het tarief van de rechte lijn.

De schenkingsrechten, tot slot, moeten voor N-VA altijd lager liggen dan de erfbelasting, om aan te moedigen dat goederen worden gebruikt in plaats van ze onaangeroerd te laten tot het overlijden.

Op 23 februari beslist de regering wellicht over het nieuwe stelsel van erfbelasting.

De Vlaamse regering wil de erfbelasting hervormen en heeft daarvoor 117 miljoen euro veil. De drie partijen hebben elk hun verlanglijstje. N-VA, Open Vld en CD&V lijken het erover eens dat het hoogste tarief van 65 procent, voor wie bijvoorbeeld erft van een ver familielid, omlaag moet. Daarnaast willen zowel N-VA als Open Vld een verzachting van het leed voor de langstlevende partner. CD&V wil ook graag een verlaging van de belastingen in rechte lijn en meer flexibiliteit. N-VA komt nu met een reeks concretere voorstellen. De partij wil op korte termijn alle kinderen tot de leeftijd van 21 jaar een volledige vrijstelling geven. De totale kostprijs van dit voorstel is beperkt, maar de sociale rechtvaardigheid hoog, valt te horen bij partijspecialist Jos Lantmeeters. Op langere termijn moeten we evolueren naar een systeem met hogere vrijstellingen voor de afstammelingen in rechte lijn. N-VA wil ook graag de langstlevende partner volledig vrijstellen van erfbelasting. Dat kost erg veel geld, dus als tussenstap wil de partij een belastingvrije som, afhankelijk van het budget dat de regering nog beschikbaar heeft. Ook voor alleenstaanden moet er op lange termijn een algemene tariefverlaging komen, maar op dit moment kan er al een mogelijkheid worden ingevoerd om een 'beste vriend' aan te duiden. Die kan dan erven aan het tarief van de rechte lijn. De schenkingsrechten, tot slot, moeten voor N-VA altijd lager liggen dan de erfbelasting, om aan te moedigen dat goederen worden gebruikt in plaats van ze onaangeroerd te laten tot het overlijden. Op 23 februari beslist de regering wellicht over het nieuwe stelsel van erfbelasting.