Dat meldt minister van Justitie Koen Geens, die samen met zijn collega's van KMO en Zelfstandigen Denis Ducarme en van Economie Nathalie Muylle, auteur is van het kb.

Het moratorium zorgt ervoor dat de faillissementsprocedure niet gestart wordt voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Dit houdt concreet in dat de ondernemingen beschermd worden tegen inbeslagnemingen. Ze kunnen niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf). Lopende contracten kunnen niet opgezegd worden voor wanbetaling. De debiteur wordt tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen.

De ondernemingsrechter beslist of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden, vallen niet onder het verlengde moratorium en frauduleuze faillissementen zullen nog steeds vervolgd worden door de parketten, stelt Geens nog.

Dat meldt minister van Justitie Koen Geens, die samen met zijn collega's van KMO en Zelfstandigen Denis Ducarme en van Economie Nathalie Muylle, auteur is van het kb.Het moratorium zorgt ervoor dat de faillissementsprocedure niet gestart wordt voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Dit houdt concreet in dat de ondernemingen beschermd worden tegen inbeslagnemingen. Ze kunnen niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf). Lopende contracten kunnen niet opgezegd worden voor wanbetaling. De debiteur wordt tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen. De ondernemingsrechter beslist of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging. Ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden, vallen niet onder het verlengde moratorium en frauduleuze faillissementen zullen nog steeds vervolgd worden door de parketten, stelt Geens nog.