Na 21 jaar kwam er vorige week eindelijk een compromis tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de drie actiegroepen Ademloos, Straten-Generaal en Ringland. Met dank aan overkappingsintendant Alexander D'Hooge. Los van de factuur van 10 miljard euro, worden ook nu al kanttekeningen gemaakt bij het historische akkoord. "Het decennialange schaakspel is voorlopig op remise geëindigd, maar de mobiliteitsknoop is er niet mee ontward", zegt Kris Peeters, mobiliteitsexpert en lecto...