Bij de voorstelling van het 50 puntenplan van het VBO om onze mobiliteit weer vlot te trekken, ging er veel aandacht naar het pleidooi van de werkgeversorganisatie om werk te maken van een mobiliteitsbudget. Maar ook dat is geen tovermiddel om het fileleed op onze wegen weg te werken.
...

Bij de voorstelling van het 50 puntenplan van het VBO om onze mobiliteit weer vlot te trekken, ging er veel aandacht naar het pleidooi van de werkgeversorganisatie om werk te maken van een mobiliteitsbudget. Maar ook dat is geen tovermiddel om het fileleed op onze wegen weg te werken.Het Verbond van Belgische Ondernemingen kwam deze week met een globaal plan om de Belgische mobiliteitsknoop te ontwarren. Het modieuze mobiliteitsbudget ging met alle aandacht lopen, maar het plan van het VBO zet ook in op meer investeringen in infrastructuur en het aanpakken van de missing links in ons wegennet. Dat is al minder sexy. Hoe lang staan die pijnpunten al op de agenda? En dan hebben we het nog niet eens over de ellendige staat van de Brusselse tunnels die op instorten staan door jarenlang wanbeleid. Wie geen periodiek onderhoud budgetteert, uitvoert en opvolgt, krijgt de rekening hoe dan ook gepresenteerd. Daar zal één maatregel zoals de invoering van een mobiliteitsbudget weinig aan veranderen.Het mobiliteitsbudget zal alleen maar salariswagens van de weg houden als het voor werkgevers en werknemers een budgetneutraal systeem is. Vandaag worden werknemers voor een deel in salariswagens en tankkaarten betaald, omdat de brutoloonkosten exuberant hoog zijn. Als je de salariswagen zonder meer afschaft, verhoog je de loonkosten en dat is wel het laatste wat onze ondernemingen nodig hebben.Met een fiscaalvriendelijk mobiliteitsbudget kan een werknemer kiezen voor de beste oplossing voor zijn woon-werkverkeer. Dat is een prima idee. Je moet mensen niet tegen hun zin verplichten om elke dag in de structurele files te staan. Maar hoeveel gebruikers van een salariswagen zullen hun auto geheel of gedeeltelijk inruilen voor een trein-, tram- of busabonnement, een bedrijfsfiets of een ander vervoersmiddel? Laten we hun aantal vooral niet overschatten. In de praktijk zal snel blijken dat het multimodale mobiliteitsbudget geen alternatief is voor veel salariswagenrijders. Heel veel mensen hebben hun wagen nu eenmaal nodig voor hun werk en niet elke werkplek is vlot bereikbaar met alternatieve vervoersmiddelen. In het beste geval zal de forens met salariswagen een sporadische gebruiker worden van het openbaar vervoer of de fiets. Elke wagen die niet in de file staat is meegenomen, maar alle heil van het mobiliteitsbudget verwachten is wishful thinking. De andere 49 punten van het VBO-mobiliteitsplan kunnen daarom het beste ook aangepakt worden.