w'De toestand is zeer ingewikkeld voor de 6.000 zelfstandige ambulante handelaars, die een sleutelrol spelen voor de valorisering van onze producten', benadrukte de minister. 'Maandag hebben we tijdens een interministeriële conferentie met mijn collega's van Economie besloten om samen te pleiten, met de federatie van de ambulante handelaren, voor een gecontroleerde heropening van de markten, in elk geval voor voedingswaren.'

Volgens minister Borsus kan de heropening georganiseerd worden zoals dat met succes gebeurd is bij de heropstart van andere activiteiten. De omkadering van de heropening dient volgens hem door de lokale besturen gebeuren.

w'De toestand is zeer ingewikkeld voor de 6.000 zelfstandige ambulante handelaars, die een sleutelrol spelen voor de valorisering van onze producten', benadrukte de minister. 'Maandag hebben we tijdens een interministeriële conferentie met mijn collega's van Economie besloten om samen te pleiten, met de federatie van de ambulante handelaren, voor een gecontroleerde heropening van de markten, in elk geval voor voedingswaren.'Volgens minister Borsus kan de heropening georganiseerd worden zoals dat met succes gebeurd is bij de heropstart van andere activiteiten. De omkadering van de heropening dient volgens hem door de lokale besturen gebeuren.