De RVA-uitgaven daalden met 696,3 miljoen euro in 2015. Op twee jaar tijd namen de totale uitgaven van de RVA zelfs af met 1,1 miljard euro, wat overeenstemt met een daling met 11,5 procent.

In 2016 zullen de uitgaven bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verder dalen met 346 miljoen euro.

"Er zijn duidelijk ingrijpende inspanningen geleverd", zegt minister van Werk Kris Peeters in een reactie op het goede nieuws uit het jongste Jaarverslag 2015 van de RVA dat donderdagmiddag is voorgesteld.

De RVA draagt tussen 2014 en 2016 dus effectief 1,038 miljard euro bij aan de sanering van de begroting. Bij de begrotingsdoelstellingen in 2014 was nog uitgegaan van 474 miljoen euro minderuitgaven bij de RVA tussen 2014 en 2016.

Uit de laatste prognoses blijkt nu dat de RVA tegen eind 2016 563 miljoen euro méér zal hebben gedaan dan oorspronkelijk gevraagd.

Voorts toont het jaarverslag dat de uitgaven voor volledige werkloosheid in 2015 met 10 procent daalden.

"Door de focus van de RVA op controle en het gebruik van nieuwe technieken kunnen misbruik en fraude sneller opgespoord worden. Ook gaat de RVA steeds vaker preventief te werk. Zo kan misbruik vóóraf worden opgespoord, en moeten we onterechte uitkeringen achteraf niet gaan terugvorderen", aldus Kris Peeters.

Minder werklozen

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde vorig jaar met 9 procent tegenover 2014. Het aantal niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde ook in 2015: zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen met 15,9 pct, als bij het aantal vrijgestelde werklozen met een bedrijfstoeslag met 6 pct.

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen is gedaald met 9,9 pct of 62.459 personen gemiddeld op jaarbasis. Dat komt door de economische groei van 1,4 pct in 2015.

Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid in 2015 toegenomen met gemiddeld 37.500 eenheden. Daarnaast is er een demografische factor: de actieve bevolking en de bevolking op beroepsleeftijd nemen minder toe en er is een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel.

Dan is er ook nog het effect van reglementaire wijzigingen, zoals de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2015 zijn 29.155 werklozen die een inschakelingsuitkering ontvingen aan het einde van hun recht gekomen.

Bij de tijdelijke werkloosheid is er een daling met 10,1 procent in 2015. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen daalde ook en zelfs sterker (-17,9 procent). Het aantal werknemers met een onderbrekingsuitkering is gestegen met 4,3 procent. Er was ook een toestroom van aanvragen eind 2014 om te ontsnappen aan de hervormingen die striktere toelatingsvoorwaarden oplegden in 2015.

(Belga/BO)

De RVA-uitgaven daalden met 696,3 miljoen euro in 2015. Op twee jaar tijd namen de totale uitgaven van de RVA zelfs af met 1,1 miljard euro, wat overeenstemt met een daling met 11,5 procent.In 2016 zullen de uitgaven bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verder dalen met 346 miljoen euro. "Er zijn duidelijk ingrijpende inspanningen geleverd", zegt minister van Werk Kris Peeters in een reactie op het goede nieuws uit het jongste Jaarverslag 2015 van de RVA dat donderdagmiddag is voorgesteld.De RVA draagt tussen 2014 en 2016 dus effectief 1,038 miljard euro bij aan de sanering van de begroting. Bij de begrotingsdoelstellingen in 2014 was nog uitgegaan van 474 miljoen euro minderuitgaven bij de RVA tussen 2014 en 2016. Uit de laatste prognoses blijkt nu dat de RVA tegen eind 2016 563 miljoen euro méér zal hebben gedaan dan oorspronkelijk gevraagd. Voorts toont het jaarverslag dat de uitgaven voor volledige werkloosheid in 2015 met 10 procent daalden. "Door de focus van de RVA op controle en het gebruik van nieuwe technieken kunnen misbruik en fraude sneller opgespoord worden. Ook gaat de RVA steeds vaker preventief te werk. Zo kan misbruik vóóraf worden opgespoord, en moeten we onterechte uitkeringen achteraf niet gaan terugvorderen", aldus Kris Peeters.Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde vorig jaar met 9 procent tegenover 2014. Het aantal niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde ook in 2015: zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen met 15,9 pct, als bij het aantal vrijgestelde werklozen met een bedrijfstoeslag met 6 pct. Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen is gedaald met 9,9 pct of 62.459 personen gemiddeld op jaarbasis. Dat komt door de economische groei van 1,4 pct in 2015. Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid in 2015 toegenomen met gemiddeld 37.500 eenheden. Daarnaast is er een demografische factor: de actieve bevolking en de bevolking op beroepsleeftijd nemen minder toe en er is een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel. Dan is er ook nog het effect van reglementaire wijzigingen, zoals de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2015 zijn 29.155 werklozen die een inschakelingsuitkering ontvingen aan het einde van hun recht gekomen. Bij de tijdelijke werkloosheid is er een daling met 10,1 procent in 2015. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen daalde ook en zelfs sterker (-17,9 procent). Het aantal werknemers met een onderbrekingsuitkering is gestegen met 4,3 procent. Er was ook een toestroom van aanvragen eind 2014 om te ontsnappen aan de hervormingen die striktere toelatingsvoorwaarden oplegden in 2015.(Belga/BO)