Zoals bekend heeft de covid-19-pandemie een boost voor e-commerce in België veroorzaakt. Een van de gevolgen daarvan is een gevoelige stijging van het aantal bestelwagens op onze wegen. Die stijgende internethandel zet een toenemende druk op het milieu, de publieke ruimte en de verkeersveiligheid. Zo is de stedelijke logistiek verantwoordelijk voor minstens een kwart van de transportgerelateerde CO2-uitstoot in steden. Voor stikstofoxiden en fijnstof loopt dat zelfs op tot 30 en 50 procent.

Onderzoekers schatten dat nog geen 5 procent van de leveringen in steden emissievrij gebeurt. Dat kan beter: volgens Europees onderzoek kan 51 procent van het gemotoriseerd goederentransport in steden worden gedaan met een cargofiets.

Tussentijdse deadlines

De sociale gesprekspartners, verenigd in E-commerce Strategy 4 Belgium, en de bijzondere raadgevende commissies Distributie en Verbruik van de CRB, hebben daarom beleidsadvies geformuleerd om de Belgische e-commerce tegen 2050 volledig emissievrij te maken. Hun kaderscenario hanteert tussentijdse deadlines.

De komende drie jaar moeten dienen om een betrouwbaar beeld van de bestaande logistieke stromen in kaart te brengen. Experts zijn het erover eens dat zo'n beeld nog ontbreekt. Van 2025 tot 2030 kunnen de parameters voor verduurzaming worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van duurzame leveringen via een systeem van rekeningrijden of zelfs het verbod van vervuilende leveringsvoertuigen in bepaalde zones.

Na 2030 worden de ambities opgetrokken naar 50 procent emissievrije e-commerceleveringen in steden met minder dan 40.000 inwoners, en zelfs naar 100 procent emissievrije leveringen in steden met meer dan 40.000 inwoners. Tegen 2050 moet dat evolueren naar een volledig klimaatneutrale economie die past in de Europese Green Deal.

Zoals bekend heeft de covid-19-pandemie een boost voor e-commerce in België veroorzaakt. Een van de gevolgen daarvan is een gevoelige stijging van het aantal bestelwagens op onze wegen. Die stijgende internethandel zet een toenemende druk op het milieu, de publieke ruimte en de verkeersveiligheid. Zo is de stedelijke logistiek verantwoordelijk voor minstens een kwart van de transportgerelateerde CO2-uitstoot in steden. Voor stikstofoxiden en fijnstof loopt dat zelfs op tot 30 en 50 procent.Onderzoekers schatten dat nog geen 5 procent van de leveringen in steden emissievrij gebeurt. Dat kan beter: volgens Europees onderzoek kan 51 procent van het gemotoriseerd goederentransport in steden worden gedaan met een cargofiets.De sociale gesprekspartners, verenigd in E-commerce Strategy 4 Belgium, en de bijzondere raadgevende commissies Distributie en Verbruik van de CRB, hebben daarom beleidsadvies geformuleerd om de Belgische e-commerce tegen 2050 volledig emissievrij te maken. Hun kaderscenario hanteert tussentijdse deadlines.De komende drie jaar moeten dienen om een betrouwbaar beeld van de bestaande logistieke stromen in kaart te brengen. Experts zijn het erover eens dat zo'n beeld nog ontbreekt. Van 2025 tot 2030 kunnen de parameters voor verduurzaming worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van duurzame leveringen via een systeem van rekeningrijden of zelfs het verbod van vervuilende leveringsvoertuigen in bepaalde zones.Na 2030 worden de ambities opgetrokken naar 50 procent emissievrije e-commerceleveringen in steden met minder dan 40.000 inwoners, en zelfs naar 100 procent emissievrije leveringen in steden met meer dan 40.000 inwoners. Tegen 2050 moet dat evolueren naar een volledig klimaatneutrale economie die past in de Europese Green Deal.