Het is opvallend hoe CD&V-ministers zich in de regering-Michel ontpopt hebben tot acolieten van de christelijke arbeidersbeweging. Het ACW is en blijft de referentieaandeelhouder van CD&V, en op cruciale momenten, zoals nu, laat het voelen wie de baas in de christelijke zuil. De manier waarop CD&V openlijk blijft pleiten voor een vermogenswinstbelasting, ondanks de oproep van premier Michel om deze discussie binnenskamers te voeren, toont aan welke grote druk beweging.net op CD&V uitoefent. De regering-Michel toonde zich de voorbije weken ook te snel te plooibaar voor het sociaal protest, waardoor de vakbonden bloed ruiken.

Het is opvallend hoe CD&V-ministers zich in de regering-Michel ontpopt hebben tot acolieten van de christelijke arbeidersbeweging

"We laten ons niet muilkorven met een bord linzensoep", zei ACV-topman Marc Leemans vorige zomer al. Je moet beweging.net nageven dat ze veel lef en weinig schroom hebben. De beweging laat zonder schroom de belastingbetaler opdraaien voor haar eigen onverantwoord speculatief gedrag via Arco, en heeft het lef om toch te preken over "eerlijke belastingen" en "de rechtvaardigheid van een vermogenswinstbelasting". ACV-topman Marc Leemans ging nog een stapje verder, en liet gisteren verstaan dat een vermogenswinstbelasting een conditio sine qua non is voor verder sociaal overleg. Je kunt het chantage noemen, maar je kunt het ook bekijken als een opening voor het sociaal overleg en de uitvoering van het regeerakkoord.

Want een vermogenswinstbelasting staat wel degelijk in het regeerakkoord in het kader van een taxshift. Net zoals een indexsprong, net zoals het optrekken van de pensioenleeftijd, net zoals de noodzaak tot besparen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Als Leemans bedoelt dat hij kan leven met de uitvoering van dit regeerakkoord, welaan, waar wachten ze dan nog op? Waarom nog staken en betogen? De voorwaarden voor een belastingverschuiving zijn natuurlijk niet min: de totale fiscale druk mag niet stijgen, de focus moet op besparingen blijven, en een taxshift is eigenlijk geen smeermiddel voor het sociaal overleg, maar hoort een onderdeel te zijn van een grondige en doordachte belastinghervorming.

De regering-Michel moet doorgaan op de ingeslagen weg. Met de Braziliaanse coalitie als het kan, maar met de Zweedse als het moet, met CD&V als loyale partner. CD&V en ACW speken hoog spel door het onderste uit de kan te willen halen. Noem het gerust blufpoker. Als ze de stekker uit deze regering trekken, dreigen ze een veel hogere prijs te betalen.

Het is opvallend hoe CD&V-ministers zich in de regering-Michel ontpopt hebben tot acolieten van de christelijke arbeidersbeweging. Het ACW is en blijft de referentieaandeelhouder van CD&V, en op cruciale momenten, zoals nu, laat het voelen wie de baas in de christelijke zuil. De manier waarop CD&V openlijk blijft pleiten voor een vermogenswinstbelasting, ondanks de oproep van premier Michel om deze discussie binnenskamers te voeren, toont aan welke grote druk beweging.net op CD&V uitoefent. De regering-Michel toonde zich de voorbije weken ook te snel te plooibaar voor het sociaal protest, waardoor de vakbonden bloed ruiken."We laten ons niet muilkorven met een bord linzensoep", zei ACV-topman Marc Leemans vorige zomer al. Je moet beweging.net nageven dat ze veel lef en weinig schroom hebben. De beweging laat zonder schroom de belastingbetaler opdraaien voor haar eigen onverantwoord speculatief gedrag via Arco, en heeft het lef om toch te preken over "eerlijke belastingen" en "de rechtvaardigheid van een vermogenswinstbelasting". ACV-topman Marc Leemans ging nog een stapje verder, en liet gisteren verstaan dat een vermogenswinstbelasting een conditio sine qua non is voor verder sociaal overleg. Je kunt het chantage noemen, maar je kunt het ook bekijken als een opening voor het sociaal overleg en de uitvoering van het regeerakkoord.Want een vermogenswinstbelasting staat wel degelijk in het regeerakkoord in het kader van een taxshift. Net zoals een indexsprong, net zoals het optrekken van de pensioenleeftijd, net zoals de noodzaak tot besparen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Als Leemans bedoelt dat hij kan leven met de uitvoering van dit regeerakkoord, welaan, waar wachten ze dan nog op? Waarom nog staken en betogen? De voorwaarden voor een belastingverschuiving zijn natuurlijk niet min: de totale fiscale druk mag niet stijgen, de focus moet op besparingen blijven, en een taxshift is eigenlijk geen smeermiddel voor het sociaal overleg, maar hoort een onderdeel te zijn van een grondige en doordachte belastinghervorming. De regering-Michel moet doorgaan op de ingeslagen weg. Met de Braziliaanse coalitie als het kan, maar met de Zweedse als het moet, met CD&V als loyale partner. CD&V en ACW speken hoog spel door het onderste uit de kan te willen halen. Noem het gerust blufpoker. Als ze de stekker uit deze regering trekken, dreigen ze een veel hogere prijs te betalen.