De regering Michel werft 21 inspecteurs aan voor de sociale inspectiediensten en maakt hiervoor een uitzondering op de algemene wervingsstop bij de overheid. Dat meldt Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude.

Het gaat om de vervanging van vier inspecteurs bij de RSZ, zes bij de FOD Werkgelegenheid en elf bij de FOD Sociale Zekerheid. En dit op een totaal van 900 inspecteurs bij de sociale inspectiediensten.

Volgens Tommelein zal de investering zichzelf meer dan terugverdienen. "In de strijd tegen sociale fraude zal ik binnenkort extra maatregelen nemen. Een goede ondersteuning van de inspectiediensten op personeels- en technologisch vlak is daarbij onontbeerlijk". De nieuwe aanwervingen vallen nog onder het budget van 2014. (Belga/NS)

De regering Michel werft 21 inspecteurs aan voor de sociale inspectiediensten en maakt hiervoor een uitzondering op de algemene wervingsstop bij de overheid. Dat meldt Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude.Het gaat om de vervanging van vier inspecteurs bij de RSZ, zes bij de FOD Werkgelegenheid en elf bij de FOD Sociale Zekerheid. En dit op een totaal van 900 inspecteurs bij de sociale inspectiediensten. Volgens Tommelein zal de investering zichzelf meer dan terugverdienen. "In de strijd tegen sociale fraude zal ik binnenkort extra maatregelen nemen. Een goede ondersteuning van de inspectiediensten op personeels- en technologisch vlak is daarbij onontbeerlijk". De nieuwe aanwervingen vallen nog onder het budget van 2014. (Belga/NS)