Volgens Powell is een sterke arbeidsmarkt momenteel ver weg en dus ook de voordelen die daarmee gepaard gaan. Hij wees er tijdens een toespraak in New York op dat de werkgelegenheid in de VS vorige maand 10 miljoen banen onder het niveau van een jaar eerder lag. Om banen te creëren en te behouden, is volgens hem meer monetaire ondersteuning nodig.

De opmerkingen van Powell komen op het moment dat president Joe Biden zijn plan voor 1.900 miljard dollar extra coronasteun door het Congres probeert te loodsen. Dat moet hij doen zonder de steun van de Republikeinen die het bedrag te hoog vinden. Ook sommige Democraten, de partij van Biden, vinden 1,9 biljoen dollar steun te gortig.

Powell benadrukte dat het monetaire beleid erop gericht zal blijven om de economie te ondersteunen, maar hij wees ook op de noodzaak van fiscale ondersteuning. Volgen de Fed-baas zijn de potentiële voordelen van de investeringen in de beroepsbevolking 'immens'. Mensen die werken, dragen volgens hem niet alleen bij aan de welvaart, maar profiteren daar ook van.

Nu vaccinaties tegen corona zijn begonnen en het risico op covid-19 afneemt, is het nog maar de vraag of bedrijven weer mensen zullen gaan aannemen. Mogelijk nemen ze genoegen met een kleiner personeelsbestand. Met name in de dienstensector is sprake van een kaalslag als het gaat om banen. Volgens Powell zit momenteel ongeveer 10 procent van de Amerikanen zonder baan.

Uit een recent banenrapport kwam naar voren dat de werkloosheid in de VS op net geen 7 procent zit. Maar in die cijfers worden de werklozen die de zoektocht naar werk hebben opgegeven niet meegenomen.

Volgens Powell is een sterke arbeidsmarkt momenteel ver weg en dus ook de voordelen die daarmee gepaard gaan. Hij wees er tijdens een toespraak in New York op dat de werkgelegenheid in de VS vorige maand 10 miljoen banen onder het niveau van een jaar eerder lag. Om banen te creëren en te behouden, is volgens hem meer monetaire ondersteuning nodig. De opmerkingen van Powell komen op het moment dat president Joe Biden zijn plan voor 1.900 miljard dollar extra coronasteun door het Congres probeert te loodsen. Dat moet hij doen zonder de steun van de Republikeinen die het bedrag te hoog vinden. Ook sommige Democraten, de partij van Biden, vinden 1,9 biljoen dollar steun te gortig.Powell benadrukte dat het monetaire beleid erop gericht zal blijven om de economie te ondersteunen, maar hij wees ook op de noodzaak van fiscale ondersteuning. Volgen de Fed-baas zijn de potentiële voordelen van de investeringen in de beroepsbevolking 'immens'. Mensen die werken, dragen volgens hem niet alleen bij aan de welvaart, maar profiteren daar ook van. Nu vaccinaties tegen corona zijn begonnen en het risico op covid-19 afneemt, is het nog maar de vraag of bedrijven weer mensen zullen gaan aannemen. Mogelijk nemen ze genoegen met een kleiner personeelsbestand. Met name in de dienstensector is sprake van een kaalslag als het gaat om banen. Volgens Powell zit momenteel ongeveer 10 procent van de Amerikanen zonder baan.Uit een recent banenrapport kwam naar voren dat de werkloosheid in de VS op net geen 7 procent zit. Maar in die cijfers worden de werklozen die de zoektocht naar werk hebben opgegeven niet meegenomen.