Nadat in de nadagen van de terreur kritiek kwam van Johnny Thijs en andere topmanagers op het kluwen van de Belgische staatsstructuur, klonk her en der een betoog dat het regionaliseringsproces te ver was doorgeschoten. Ook Luc Huyse laakte de "ontspoorde fixatie op het communautaire contentieux" na de aanslagen.

Moet de regionalisering worden teruggeschroefd? Dan is er slechts één weg mogelijk: terug naar de situatie van voor 1970. Dat is de unitaire staat waar de democratische meerderheid beslist, zonder dubbele meerderheden, alarmbellen, paritaire structuren, grondwettelijke toetsingen of andere beschermingsmaatregelen. Een Vlaams overwicht van de nu "afwezige meerderheid" - om gewezen Trends-directeur Lode Claes te citeren - zou echter voor het Franstalige landsgedeelte moeilijk te verteren zijn.

Niet meer België, maar een beter functionerend België moet het antwoord zijn na de aanslagen

Op termijn vloeien onvermijdelijk nieuwe taken naar de deelstaten om de gewenste homogene bevoegdheidspakketten te vormen. In afwachting van een grondige staatshervorming, moeten we echter werken in het bestaande institutionele kader om de veiligheid van de burgers beter te garanderen.

Moeten er meer middelen vloeien naar de veiligheidsdepartementen? Misschien. Maar er kan ook worden gewerkt aan de efficiëntie ervan. Zo is de versnippering van manschappen en middelen over de vele politiezones een anachronisme. Evenmin verdedigbaar zijn de parallelle antiterreurstructuren van de federale politie, de staatsveiligheid en de militaire spionagedienst. Een samensmelting dringt zich op. Ook defensie lijkt soms op een Spaans leger met te veel oudere - dus dure - manschappen en te weinig jonge soldaten.

Elke euro die vrijkomt door meer efficiëntie kan worden geïnvesteerd in meer veiligheid. Niet meer België, maar een beter functionerend België moet het antwoord zijn na de aanslagen. Al de rest is nostalgie.

Nadat in de nadagen van de terreur kritiek kwam van Johnny Thijs en andere topmanagers op het kluwen van de Belgische staatsstructuur, klonk her en der een betoog dat het regionaliseringsproces te ver was doorgeschoten. Ook Luc Huyse laakte de "ontspoorde fixatie op het communautaire contentieux" na de aanslagen. Moet de regionalisering worden teruggeschroefd? Dan is er slechts één weg mogelijk: terug naar de situatie van voor 1970. Dat is de unitaire staat waar de democratische meerderheid beslist, zonder dubbele meerderheden, alarmbellen, paritaire structuren, grondwettelijke toetsingen of andere beschermingsmaatregelen. Een Vlaams overwicht van de nu "afwezige meerderheid" - om gewezen Trends-directeur Lode Claes te citeren - zou echter voor het Franstalige landsgedeelte moeilijk te verteren zijn. Op termijn vloeien onvermijdelijk nieuwe taken naar de deelstaten om de gewenste homogene bevoegdheidspakketten te vormen. In afwachting van een grondige staatshervorming, moeten we echter werken in het bestaande institutionele kader om de veiligheid van de burgers beter te garanderen. Moeten er meer middelen vloeien naar de veiligheidsdepartementen? Misschien. Maar er kan ook worden gewerkt aan de efficiëntie ervan. Zo is de versnippering van manschappen en middelen over de vele politiezones een anachronisme. Evenmin verdedigbaar zijn de parallelle antiterreurstructuren van de federale politie, de staatsveiligheid en de militaire spionagedienst. Een samensmelting dringt zich op. Ook defensie lijkt soms op een Spaans leger met te veel oudere - dus dure - manschappen en te weinig jonge soldaten. Elke euro die vrijkomt door meer efficiëntie kan worden geïnvesteerd in meer veiligheid. Niet meer België, maar een beter functionerend België moet het antwoord zijn na de aanslagen. Al de rest is nostalgie.