De vakbondsleiders hebben maandagochtend afwachtend gereageerd bij de start van de vergadering van de Groep van Tien, die zich buigt over het voorstel van de regering rond de beschikbaarheid van de bruggepensioneerden (SWT). Geen van hen wilde het woord "acties" al in de mond nemen. "Eerst inhoud, dan strategie", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans.

Duidelijkheid

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw wilde bij het binnengaan geen commentaar kwijt. Hij zei enkel dat hij om 17 uur, na het raadplegen van zijn vakbondsinstanties, een verklaring zal afleggen.

Zijn collega van het ACV, Marc Leemans, wilde vooral duidelijkheid over op welke punten "het ene en ondeelbare akkoord van de sociale partners" is aangepast.

"Ik moet eerst weten wat er aangepast is. Het is niet de eerste keer dat deze regering andere dingen in de media verklaart, dan wat ze op papier zet", klonk het. Leemans wees erop dat in het regeerakkoord toch 217 keer het belang van het sociaal overleg wordt aangestipt.

Aangepaste beschikbaarheid

Het ACV houdt morgen/dinsdag bestuur en zou pas dan zijn standpunt bepalen. "Vandaag hebben we het over de inhoud, dan volgen de beschouwingen en strategie."

Het scherpst was Jan Vercamst, voorzitter van ACLVB. Volgens hem is niet zozeer de leeftijdsgrens maar wel de vaagheid van het concept "aangepaste beschikbaarheid" een probleem.

"De regering heeft op een briljante manier het dossier doorgeschoven naar de gewesten. We zullen kijken hoe die dit concept gaan invullen". De liberale vakbondsman wees erop dat er nog altijd torenhoge jeugdwerkloosheid is en dat ouderen amper aan de bak komen. (Belga/NS)

De vakbondsleiders hebben maandagochtend afwachtend gereageerd bij de start van de vergadering van de Groep van Tien, die zich buigt over het voorstel van de regering rond de beschikbaarheid van de bruggepensioneerden (SWT). Geen van hen wilde het woord "acties" al in de mond nemen. "Eerst inhoud, dan strategie", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw wilde bij het binnengaan geen commentaar kwijt. Hij zei enkel dat hij om 17 uur, na het raadplegen van zijn vakbondsinstanties, een verklaring zal afleggen. Zijn collega van het ACV, Marc Leemans, wilde vooral duidelijkheid over op welke punten "het ene en ondeelbare akkoord van de sociale partners" is aangepast. "Ik moet eerst weten wat er aangepast is. Het is niet de eerste keer dat deze regering andere dingen in de media verklaart, dan wat ze op papier zet", klonk het. Leemans wees erop dat in het regeerakkoord toch 217 keer het belang van het sociaal overleg wordt aangestipt. Het ACV houdt morgen/dinsdag bestuur en zou pas dan zijn standpunt bepalen. "Vandaag hebben we het over de inhoud, dan volgen de beschouwingen en strategie." "De regering heeft op een briljante manier het dossier doorgeschoven naar de gewesten. We zullen kijken hoe die dit concept gaan invullen". De liberale vakbondsman wees erop dat er nog altijd torenhoge jeugdwerkloosheid is en dat ouderen amper aan de bak komen. (Belga/NS)