De studie houdt de arbeidsintensieve sectoren tegen het licht, waar de loonkosten sinds 2007 met 10 tot 16 procent zijn gestegen, terwijl de arbeidsproductiviteit er intussen veel minder groeide, waardoor de loonkostenhandicap ten opzichte van het buitenland nog toenam.

5 procent

Volgens professor Konings zou een lastenverlaging met 5 procent 1,17 miljard euro kosten. Daarbij houdt hij geen rekening met de terugverdieneffecten, als gevolg van de nieuwe belastinginkomsten en groei die uit de jobcreatie voorkomt. Die effecten zouden neerkomen op 40 tot 50 procent, waardoor de nettokost volgens Konings zou dalen tot 0,5 miljard euro, ofwel 20.000 euro per job.

Arbeidsintensieve sectoren

De studie neemt niet toevallig de betrokken sectoren onder de loepe. Ze zijn goed voor een derde van de private tewerkstelling. Het gaat om arbeidsintensieve sectoren, waarin vaak kortgeschoolden en jongeren aan de slag zijn, maar die weinig mogelijkheden hebben om te automatiseren of te innoveren. Gevolg is dat een stijging van de loonkosten kan leiden tot minder concurrentiekracht, met dalende winstmarges en jobverlies tot gevolg.

Kleine bedrijven

Het onderzoek brengt die evoluties sinds 2007 in kaart. De loonkosten stegen tussen 2007 en 2012 10 tot 16 procent, terwijl de arbeidsproductiviteit niet of amper 5 procent groeide. Gevolg is dat de concurrentiekracht ten opzichte van de belangrijkste concurrenten toenam, waardoor het aantal verlieslatende bedrijven is toegenomen tot bijna 1 op 3. Vooral kleine bedrijven komen in slechte papieren.

Overheid

"De nieuwe federale regering weet hiermee meteen waar en hoe ze jobs kan creëren. Jobs bovendien die de beste garantie zijn op werk voor laaggeschoolden.", aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op de studie van de professoren.

(Belga/BO)

De studie houdt de arbeidsintensieve sectoren tegen het licht, waar de loonkosten sinds 2007 met 10 tot 16 procent zijn gestegen, terwijl de arbeidsproductiviteit er intussen veel minder groeide, waardoor de loonkostenhandicap ten opzichte van het buitenland nog toenam. 5 procentVolgens professor Konings zou een lastenverlaging met 5 procent 1,17 miljard euro kosten. Daarbij houdt hij geen rekening met de terugverdieneffecten, als gevolg van de nieuwe belastinginkomsten en groei die uit de jobcreatie voorkomt. Die effecten zouden neerkomen op 40 tot 50 procent, waardoor de nettokost volgens Konings zou dalen tot 0,5 miljard euro, ofwel 20.000 euro per job. Arbeidsintensieve sectorenDe studie neemt niet toevallig de betrokken sectoren onder de loepe. Ze zijn goed voor een derde van de private tewerkstelling. Het gaat om arbeidsintensieve sectoren, waarin vaak kortgeschoolden en jongeren aan de slag zijn, maar die weinig mogelijkheden hebben om te automatiseren of te innoveren. Gevolg is dat een stijging van de loonkosten kan leiden tot minder concurrentiekracht, met dalende winstmarges en jobverlies tot gevolg. Kleine bedrijvenHet onderzoek brengt die evoluties sinds 2007 in kaart. De loonkosten stegen tussen 2007 en 2012 10 tot 16 procent, terwijl de arbeidsproductiviteit niet of amper 5 procent groeide. Gevolg is dat de concurrentiekracht ten opzichte van de belangrijkste concurrenten toenam, waardoor het aantal verlieslatende bedrijven is toegenomen tot bijna 1 op 3. Vooral kleine bedrijven komen in slechte papieren.Overheid"De nieuwe federale regering weet hiermee meteen waar en hoe ze jobs kan creëren. Jobs bovendien die de beste garantie zijn op werk voor laaggeschoolden.", aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op de studie van de professoren. (Belga/BO)