Steeds meer leerlingen krijgen niet de lessen die ze moeten krijgen, waarschuwt Lieven Boeve in Trends Talk op Kanaal Z. "Er zijn scholen die me zeggen: kijk, wij hebben één tot drie onderwijzers te weinig gehad, wij hebben klassen moeten samenzetten. Er zijn ook scholen die aangeven dat er een trimester lang geen Frans gegeven is. U begrijpt dat dat zowel voor de leerlingen als voor de onderwijskwaliteit helemaal geen goede zaak is."

'Grootste onderwijsprobleem'

De directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft in Trends Summer Talk zijn eerste grote interview naar aanleiding van de nakende start van het nieuwe schooljaar. Met 2400 scholen en bijna 750.000 leerlingen is de katholieke koepel goed voor twee derde van de Vlaamse schoolgaande jeugd.

Het grootste onderwijsprobleem op dit moment is niet de aanpak van de coronacrisis, de leerachterstand door afstandsonderwijs of de nieuwe eindtermen, maar het ongezien grote tekort aan leerkrachten. Dat is een oud zeer, maar nooit eerder was het tekort zo groot.

Boeve: "Het probleem is erger dan ooit. Ten eerste: we hebben meer leraren nodig want er is de Bijsprong (het Vlaams actieplan voor het wegwerken van de leerachterstand door de coronacrisis, nvdr). We hebben meer leerlingen. Er is ook een grote vervangingsbehoefte wegens het aantal leraren dat met pensioen gaat. En tegelijk is er de verminderde instroom van de voorbije jaren."

Lees verder onder de video

'Geen volwaardige start'

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft budget vrijgemaakt om 2500 extra leerkrachten te laten bijspringen. Maar twee weken voor de start van het schooljaar zijn al de nodige leerkrachten bijlange nog niet gevonden, zegt Boeve: "Het tekort is op dit moment van die aard dat niet alle teams volwaardig kunnen starten." Tot grote frustratie van de schoolbesturen is dat extra lerarenkorps opgevat als een tijdelijke corona-steunmaatregel van slechts een jaar, en geen structurele personeelsverhoging.

Boeve roept de overheid op om soepeler om te gaan met de diploma's van lesgevers: "Onderwijs is de enige sector waar we niet met gemengde teams werken. Teams van bachelors, samen met masters en graduaten. Integendeel, er wordt heel specifiek voorgeschreven dat je bachelor moet zijn om in het lager onderwijs les te geven. Maar waarom zetten we daar geen masters in?" Universitair geschoolden leveren momenteel in op hun loon wanneer ze aan de slag gaan in het basisonderwijs, omdat ze dan niet meer als master betaald worden.

"Ik denk dat dit lerarentekort hét grote probleem wordt van het volgende schooljaar en de komende schooljaren. Er zijn niet genoeg leraren, maar ook de wijze waarop wij met ons personeel omgaan kan veel beter", zegt Boeve. Gemengde onderwijsteams leveren dubbele winst op, klinkt het: ze zijn een deel van de oplossing van het lerarentekort en kunnen het tanende onderwijsniveau opkrikken.

Van alle leerkrachten jonger dan 30 jaar die in 2014 aan de slag waren in het onderwijs, heeft 14,2 procent de job vijf jaar later alweer verlaten, blijkt uit de laatste cijfers. In het secundair onderwijs is de uitstroom met 17,9 procent het grootst.

De volledige Trends Summer Talk met Lieven Boeve kunt u bekijken via de video hieronder.

Steeds meer leerlingen krijgen niet de lessen die ze moeten krijgen, waarschuwt Lieven Boeve in Trends Talk op Kanaal Z. "Er zijn scholen die me zeggen: kijk, wij hebben één tot drie onderwijzers te weinig gehad, wij hebben klassen moeten samenzetten. Er zijn ook scholen die aangeven dat er een trimester lang geen Frans gegeven is. U begrijpt dat dat zowel voor de leerlingen als voor de onderwijskwaliteit helemaal geen goede zaak is."De directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft in Trends Summer Talk zijn eerste grote interview naar aanleiding van de nakende start van het nieuwe schooljaar. Met 2400 scholen en bijna 750.000 leerlingen is de katholieke koepel goed voor twee derde van de Vlaamse schoolgaande jeugd.Het grootste onderwijsprobleem op dit moment is niet de aanpak van de coronacrisis, de leerachterstand door afstandsonderwijs of de nieuwe eindtermen, maar het ongezien grote tekort aan leerkrachten. Dat is een oud zeer, maar nooit eerder was het tekort zo groot. Boeve: "Het probleem is erger dan ooit. Ten eerste: we hebben meer leraren nodig want er is de Bijsprong (het Vlaams actieplan voor het wegwerken van de leerachterstand door de coronacrisis, nvdr). We hebben meer leerlingen. Er is ook een grote vervangingsbehoefte wegens het aantal leraren dat met pensioen gaat. En tegelijk is er de verminderde instroom van de voorbije jaren."Lees verder onder de videoMinister van Onderwijs Ben Weyts heeft budget vrijgemaakt om 2500 extra leerkrachten te laten bijspringen. Maar twee weken voor de start van het schooljaar zijn al de nodige leerkrachten bijlange nog niet gevonden, zegt Boeve: "Het tekort is op dit moment van die aard dat niet alle teams volwaardig kunnen starten." Tot grote frustratie van de schoolbesturen is dat extra lerarenkorps opgevat als een tijdelijke corona-steunmaatregel van slechts een jaar, en geen structurele personeelsverhoging. Boeve roept de overheid op om soepeler om te gaan met de diploma's van lesgevers: "Onderwijs is de enige sector waar we niet met gemengde teams werken. Teams van bachelors, samen met masters en graduaten. Integendeel, er wordt heel specifiek voorgeschreven dat je bachelor moet zijn om in het lager onderwijs les te geven. Maar waarom zetten we daar geen masters in?" Universitair geschoolden leveren momenteel in op hun loon wanneer ze aan de slag gaan in het basisonderwijs, omdat ze dan niet meer als master betaald worden. "Ik denk dat dit lerarentekort hét grote probleem wordt van het volgende schooljaar en de komende schooljaren. Er zijn niet genoeg leraren, maar ook de wijze waarop wij met ons personeel omgaan kan veel beter", zegt Boeve. Gemengde onderwijsteams leveren dubbele winst op, klinkt het: ze zijn een deel van de oplossing van het lerarentekort en kunnen het tanende onderwijsniveau opkrikken. Van alle leerkrachten jonger dan 30 jaar die in 2014 aan de slag waren in het onderwijs, heeft 14,2 procent de job vijf jaar later alweer verlaten, blijkt uit de laatste cijfers. In het secundair onderwijs is de uitstroom met 17,9 procent het grootst.