De problematiek is gekend: slechts 6 tot 8 procent van de bestuurders in België zijn vrouwen, en de helft van de beursgenoteerde bedrijven heeft niet eens één vrouw in zijn raad van bestuur. De druk om daar iets aan te doen is groot. De voorbije maanden werden in de Kamer vijf wetsvoorstellen ingediend om wettelijke quota op te leggen. Bovendien tekent zich een parlementaire meerderheid pro quota af.

Op 11 januari wordt Herman Daems, de voorzitter van de commissie voor corporate governance, in het parlement verwacht voor een hoorzitting. Als hij het tij niet kan keren, zou het in februari al tot een stemming kunnen komen.

"De discussie is al lang niet meer of er meer vrouwen aan de top moeten komen", zegt Daems deze week in Trends, "Daarover is iedereen in de commissie het eens. De vraag is: hoe verhoog je de vertegenwoordiging van vrouwen zonder het functioneren van een raad van bestuur in het gedrang te brengen?"

Om de roep naar wettelijke quota te counteren, zal de commissie voor corporate governance in januari "een concreet, praktisch voorstel op tafel leggen dat voortbouwt op de bestaande structuren", kondigt Daems aan. Hij bevestigt dat in de code voor corporate governance streefcijfers en een timing zullen worden opgenomen, die bedrijven moeten toelaten een geleidelijk groeipad te volgen. Zo zouden vrouwen pas bij de beëindiging van mandaten in beeld komen, en zouden bedrijven de 'comply or explain'-regel kunnen toepassen.

Een aantal topvrouwen uit het bedrijfsleven pleit ervoor om de quota als stok achter de deur te behouden. "Een periode van drie jaar lijkt me geschikt om de bedrijven de kans te geven te tonen dat ze de ommezwaai willen maken", zegt Martine Verluyten, CFO van Umicore, "Als daarna blijkt dat de Belgische bedrijven in hetzelfde bedje ziek blijven, wordt het tijd voor wettelijke quota."

PC

Lees een dossier met stemmen pro en contra quota voor vrouwen in Trends van deze week.

De problematiek is gekend: slechts 6 tot 8 procent van de bestuurders in België zijn vrouwen, en de helft van de beursgenoteerde bedrijven heeft niet eens één vrouw in zijn raad van bestuur. De druk om daar iets aan te doen is groot. De voorbije maanden werden in de Kamer vijf wetsvoorstellen ingediend om wettelijke quota op te leggen. Bovendien tekent zich een parlementaire meerderheid pro quota af. Op 11 januari wordt Herman Daems, de voorzitter van de commissie voor corporate governance, in het parlement verwacht voor een hoorzitting. Als hij het tij niet kan keren, zou het in februari al tot een stemming kunnen komen. "De discussie is al lang niet meer of er meer vrouwen aan de top moeten komen", zegt Daems deze week in Trends, "Daarover is iedereen in de commissie het eens. De vraag is: hoe verhoog je de vertegenwoordiging van vrouwen zonder het functioneren van een raad van bestuur in het gedrang te brengen?" Om de roep naar wettelijke quota te counteren, zal de commissie voor corporate governance in januari "een concreet, praktisch voorstel op tafel leggen dat voortbouwt op de bestaande structuren", kondigt Daems aan. Hij bevestigt dat in de code voor corporate governance streefcijfers en een timing zullen worden opgenomen, die bedrijven moeten toelaten een geleidelijk groeipad te volgen. Zo zouden vrouwen pas bij de beëindiging van mandaten in beeld komen, en zouden bedrijven de 'comply or explain'-regel kunnen toepassen. Een aantal topvrouwen uit het bedrijfsleven pleit ervoor om de quota als stok achter de deur te behouden. "Een periode van drie jaar lijkt me geschikt om de bedrijven de kans te geven te tonen dat ze de ommezwaai willen maken", zegt Martine Verluyten, CFO van Umicore, "Als daarna blijkt dat de Belgische bedrijven in hetzelfde bedje ziek blijven, wordt het tijd voor wettelijke quota." PCLees een dossier met stemmen pro en contra quota voor vrouwen in Trends van deze week.