Voor het eerst sinds het begin van de crisis kampt Brussel met de sterkste aangroei van het aantal werklozen, zo schrijven De Tijd en De Morgen woensdag.

De harde realiteit is dat de Brusselse arbeidsmarkt steeds verder wegzinkt, schrijft De Tijd. De toestand van ontkenning waarin Actiris verkeert, doet de vraag rijzen of deze dienst wel een adequaat antwoord kan geven op de arbeidsmarktcrisis, merkt De Morgen op.

Een vergelijking op jaarbasis is de enige relevante vergelijkingsbasis en die laat een toename zien met 8 procent. In Vlaanderen steeg de werkloosheid in maart met 7,4 pct, in Wallonië bleef de jaargroei beperkt tot 2 procent.

De Brusselse aangroei komt boven op een situatie die al catastrofaal was: 21,3 procent van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd zit nu zonder job. Dat is opmerkelijk omdat Brussel een diensteneconomie heeft die normaal minder door de crisis zou moeten worden getroffen.

Een deel van de verklaring is mogelijk dat de Brusselse actieve bevolking voor een groot deel uit laaggeschoolde allochtonen bestaat, die het nu extra moeilijk krijgen op de arbeidsmarkt. Er is ook een grotere instroom van nieuwkomers.

Voor het eerst sinds het begin van de crisis kampt Brussel met de sterkste aangroei van het aantal werklozen, zo schrijven De Tijd en De Morgen woensdag. De harde realiteit is dat de Brusselse arbeidsmarkt steeds verder wegzinkt, schrijft De Tijd. De toestand van ontkenning waarin Actiris verkeert, doet de vraag rijzen of deze dienst wel een adequaat antwoord kan geven op de arbeidsmarktcrisis, merkt De Morgen op. Een vergelijking op jaarbasis is de enige relevante vergelijkingsbasis en die laat een toename zien met 8 procent. In Vlaanderen steeg de werkloosheid in maart met 7,4 pct, in Wallonië bleef de jaargroei beperkt tot 2 procent. De Brusselse aangroei komt boven op een situatie die al catastrofaal was: 21,3 procent van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd zit nu zonder job. Dat is opmerkelijk omdat Brussel een diensteneconomie heeft die normaal minder door de crisis zou moeten worden getroffen. Een deel van de verklaring is mogelijk dat de Brusselse actieve bevolking voor een groot deel uit laaggeschoolde allochtonen bestaat, die het nu extra moeilijk krijgen op de arbeidsmarkt. Er is ook een grotere instroom van nieuwkomers.