Met de economische crisis is de kloof tussen vraag en aanbod op de Brusselse arbeidsmarkt nog groter geworden, zeker voor laaggeschoolden.

In Brussel staan tegenover elke vacature voor laaggeschoolden 112 werkzoekenden. In het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er dat amper 4, in Waals-Brabant slechts 10. Dat blijkt uit een onderzoek dat Joep Konings, professor aan de KU Leuven, uitvoerde in opdracht van Brussels Metropolitan. Dat is een gezamenlijk project van VOKA, BECI, UWE en VBO voor de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool (het Brussels Gewest, Waals-Brabant en Halle-Vilvoorde).

In de Brusselse metropool manifesteren zich drie arbeidsmarkten, elk met een eigen profiel. In Halle-Vilvoorde scoren de gemeenten tussen 3 en 9 procent werkloosheidsgraad, in Waals-Brabant tussen 9 en 14 procent en in de Brusselse gemeenten tussen 12 en 33 procent.

Bijna twee derde van de werklozen in de Brusselse metropool is laaggeschoold en 82 procent daarvan woont in het Brussels Gewest. Het probleem van Brussel is dat het kampt met een structurele scholingsmismatch. Die is het resultaat van enerzijds een verschuiving van de vraagzijde (het aantal vacatures) naar meer geschoolde jobs en anderzijds een toename van het aantal laaggeschoolden aan de aanbodzijde. Volgens Konings is niet alleen een betere opleiding nodig om het Brusselse werkloosheidsprobleem op te lossen. Ook de arbeidsmobiliteit tussen Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant moet beter. (A.M.)

Met de economische crisis is de kloof tussen vraag en aanbod op de Brusselse arbeidsmarkt nog groter geworden, zeker voor laaggeschoolden.In Brussel staan tegenover elke vacature voor laaggeschoolden 112 werkzoekenden. In het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er dat amper 4, in Waals-Brabant slechts 10. Dat blijkt uit een onderzoek dat Joep Konings, professor aan de KU Leuven, uitvoerde in opdracht van Brussels Metropolitan. Dat is een gezamenlijk project van VOKA, BECI, UWE en VBO voor de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool (het Brussels Gewest, Waals-Brabant en Halle-Vilvoorde). In de Brusselse metropool manifesteren zich drie arbeidsmarkten, elk met een eigen profiel. In Halle-Vilvoorde scoren de gemeenten tussen 3 en 9 procent werkloosheidsgraad, in Waals-Brabant tussen 9 en 14 procent en in de Brusselse gemeenten tussen 12 en 33 procent. Bijna twee derde van de werklozen in de Brusselse metropool is laaggeschoold en 82 procent daarvan woont in het Brussels Gewest. Het probleem van Brussel is dat het kampt met een structurele scholingsmismatch. Die is het resultaat van enerzijds een verschuiving van de vraagzijde (het aantal vacatures) naar meer geschoolde jobs en anderzijds een toename van het aantal laaggeschoolden aan de aanbodzijde. Volgens Konings is niet alleen een betere opleiding nodig om het Brusselse werkloosheidsprobleem op te lossen. Ook de arbeidsmobiliteit tussen Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant moet beter. (A.M.)