De inhoud van het akkoord werd vrijdagmiddag door premier Yves Leterme tijdens een onderhoud meegedeeld aan de voorzitter van de Groep van Tien, Thomas Leysen. Leterme nodigt de sociale partners uit voor een tripartiete ontmoeting op maandag 14 februari om 8 uur.

Arbeiders-bedienden
Voor het statuut arbeiders-bedienden voorzag het ontwerpakkoord
drie fasen, waarin de kloof van acht weken tussen de opzeg bij nieuwe arbeiders (5 weken) en de minimumopzeg bij nieuwe bedienden (13 weken) stapsgewijs verkleind zou worden. In het bemiddelingsvoorstel van de regering verdwijnen die fasen. Alle wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2012, enkel voor bedienden met een loon boven de 30.535 euro volgt in 2014 nog een verdere inperking.

OpzegConcreet wordt de opzeg voor nieuwe arbeiders in het regeringsvoorstel al vanaf 2012 verhoogd met 15 procent (ongeveer 8,5 dagen), tegenover 10 procent in het IPA. De verhoging komt er dus sneller, maar zal in 2016 niet meer uitgebreid worden tot 20 procent zoals het IPA voorzag.

De opzeg van nieuwe bedienden met een loon onder 30.535 blijft op drie maanden per anciënniteit van vijf jaar zonder aanpassing. Van de inkorting met coëfficiënt 0,98 in 2016 is in het regeringsvoorstel geen sprake meer. De opzeg voor nieuwe bedienden met een hoger loon komt - zoals voorzien - op één maand per jaar anciënniteit te liggen. Voor die laatste groep wordt de periode daarop weer ingekort met een coëfficiënt 0,97. Die coëfficiënt gaat in 2014 verder omlaag tot 0,94. De verlaging tot 0,90 sneuvelt in het regeringsvoorstel. Arbeiders en bedienden met een loon onder 61.071 euro zouden kunnen rekenen op een fiscale vrijstelling voor de eerste twee weken van de opzegtermijn.

AnticrisismaatregelenDe anticrisismaatregelen worden in het regeringsvoorstel verlengd "voor onbepaalde duur". De maatregelen (economische werkloosheid, crisispremies en verhoogde uitkering voor tijdelijke werklozen) waren al verlengd tot eind maart 2011. Aan de crisispremies wordt wel gesleuteld. Tot eind 2011 gaat het om 1.666 euro, later wordt dat 1.250 euro (minder dan 5 jaar anciënniteit), 2.500 euro (5 tot 10 jaar) of 3.750 euro (meer dan tien jaar anciënniteit). Ook de tijdelijke werkloosheid voor bedienden wordt voor onbepaalde duur verlengd.

Loonsverhoging
De marge voor loonsverhogingen van 0,3 procent boven de index blijft behouden, maar in 2011 is er geen ruimte voor een loonsverhoging. De studie over het indexeringsmechanisme in de toekomst werd uit het IPA-voorstel geschrapt.

De inhoud van het akkoord werd vrijdagmiddag door premier Yves Leterme tijdens een onderhoud meegedeeld aan de voorzitter van de Groep van Tien, Thomas Leysen. Leterme nodigt de sociale partners uit voor een tripartiete ontmoeting op maandag 14 februari om 8 uur. Arbeiders-bedienden Voor het statuut arbeiders-bedienden voorzag het ontwerpakkoord drie fasen, waarin de kloof van acht weken tussen de opzeg bij nieuwe arbeiders (5 weken) en de minimumopzeg bij nieuwe bedienden (13 weken) stapsgewijs verkleind zou worden. In het bemiddelingsvoorstel van de regering verdwijnen die fasen. Alle wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2012, enkel voor bedienden met een loon boven de 30.535 euro volgt in 2014 nog een verdere inperking. OpzegConcreet wordt de opzeg voor nieuwe arbeiders in het regeringsvoorstel al vanaf 2012 verhoogd met 15 procent (ongeveer 8,5 dagen), tegenover 10 procent in het IPA. De verhoging komt er dus sneller, maar zal in 2016 niet meer uitgebreid worden tot 20 procent zoals het IPA voorzag. De opzeg van nieuwe bedienden met een loon onder 30.535 blijft op drie maanden per anciënniteit van vijf jaar zonder aanpassing. Van de inkorting met coëfficiënt 0,98 in 2016 is in het regeringsvoorstel geen sprake meer. De opzeg voor nieuwe bedienden met een hoger loon komt - zoals voorzien - op één maand per jaar anciënniteit te liggen. Voor die laatste groep wordt de periode daarop weer ingekort met een coëfficiënt 0,97. Die coëfficiënt gaat in 2014 verder omlaag tot 0,94. De verlaging tot 0,90 sneuvelt in het regeringsvoorstel. Arbeiders en bedienden met een loon onder 61.071 euro zouden kunnen rekenen op een fiscale vrijstelling voor de eerste twee weken van de opzegtermijn. AnticrisismaatregelenDe anticrisismaatregelen worden in het regeringsvoorstel verlengd "voor onbepaalde duur". De maatregelen (economische werkloosheid, crisispremies en verhoogde uitkering voor tijdelijke werklozen) waren al verlengd tot eind maart 2011. Aan de crisispremies wordt wel gesleuteld. Tot eind 2011 gaat het om 1.666 euro, later wordt dat 1.250 euro (minder dan 5 jaar anciënniteit), 2.500 euro (5 tot 10 jaar) of 3.750 euro (meer dan tien jaar anciënniteit). Ook de tijdelijke werkloosheid voor bedienden wordt voor onbepaalde duur verlengd. Loonsverhoging De marge voor loonsverhogingen van 0,3 procent boven de index blijft behouden, maar in 2011 is er geen ruimte voor een loonsverhoging. De studie over het indexeringsmechanisme in de toekomst werd uit het IPA-voorstel geschrapt.