Dat is ten eerste financieel een stevige dobber. De ontmanteling van de 200 centrales zou meer dan 80 miljard euro kosten. In België is Synatom daarvoor verantwoordelijk, een dochter van Electrabel. Op de jaarrekening prijkte eind 2013 een pot van 7,3 miljard euro aan voorzieningen voor risico's en kosten. Dat moet volgens de berekeningen van Synatom volstaan, al waarschuwt het IEA wel dat de wereld weinig ervaring heeft met ontmantelingen, waardoor het kostenplaatje onzeker blijft.

Ondanks al die cijfers is het te vroeg om kernenergie dood te verklaren. Tegen 2040 gaat de nucleaire productiecapaciteit er zelfs met 60 procent op vooruit, al wordt driekwart van de nieuwe centrales in amper vier landen gebouwd: China, India, Korea en Rusland. Maar zelfs met die groei zal het nucleaire aandeel in de globale elektriciteitsbevoorrading - nu 11 procent - amper stijgen. Hernieuwbare energie daarentegen klimt naar een derde.

Dat de energiefactuur voor de Belgische belastingbetaler hoog zal zijn, is onvermijdelijk

De belangrijkste aanbeveling van het IEA is dat overheden nu moeten beslissen hoe ze het eventuele wegvallen van de kerncentrales willen oplossen. Want ze vormen een belangrijk aandeel in de elektriciteitsvoorziening. Het is precies die oefening die de Belgische regering dringend moet maken.

Dat de factuur voor de Belgische belastingbetaler hoog zal zijn, is onvermijdelijk. De jongste twee decennia heeft ons land amper geïnvesteerd in de modernisering van onze energiehuishouding. Het Planbureau gaat uit van 61 miljard euro investeringen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen, en wellicht is dat niet eens voldoende. Want in tegenstelling tot sommige andere landen heeft België nog amper tijd. De bouw van alternatieven vergt immers jaren, terwijl intussen steeds meer centrales worden gesloten wegens te oud of niet meer rendabel. En dan is 2025 dichterbij dan velen wellicht denken.

Dat is ten eerste financieel een stevige dobber. De ontmanteling van de 200 centrales zou meer dan 80 miljard euro kosten. In België is Synatom daarvoor verantwoordelijk, een dochter van Electrabel. Op de jaarrekening prijkte eind 2013 een pot van 7,3 miljard euro aan voorzieningen voor risico's en kosten. Dat moet volgens de berekeningen van Synatom volstaan, al waarschuwt het IEA wel dat de wereld weinig ervaring heeft met ontmantelingen, waardoor het kostenplaatje onzeker blijft. Ondanks al die cijfers is het te vroeg om kernenergie dood te verklaren. Tegen 2040 gaat de nucleaire productiecapaciteit er zelfs met 60 procent op vooruit, al wordt driekwart van de nieuwe centrales in amper vier landen gebouwd: China, India, Korea en Rusland. Maar zelfs met die groei zal het nucleaire aandeel in de globale elektriciteitsbevoorrading - nu 11 procent - amper stijgen. Hernieuwbare energie daarentegen klimt naar een derde. De belangrijkste aanbeveling van het IEA is dat overheden nu moeten beslissen hoe ze het eventuele wegvallen van de kerncentrales willen oplossen. Want ze vormen een belangrijk aandeel in de elektriciteitsvoorziening. Het is precies die oefening die de Belgische regering dringend moet maken.Dat de factuur voor de Belgische belastingbetaler hoog zal zijn, is onvermijdelijk. De jongste twee decennia heeft ons land amper geïnvesteerd in de modernisering van onze energiehuishouding. Het Planbureau gaat uit van 61 miljard euro investeringen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen, en wellicht is dat niet eens voldoende. Want in tegenstelling tot sommige andere landen heeft België nog amper tijd. De bouw van alternatieven vergt immers jaren, terwijl intussen steeds meer centrales worden gesloten wegens te oud of niet meer rendabel. En dan is 2025 dichterbij dan velen wellicht denken.