Als één belasting de wereld kan redden, dan is het een belasting op de uitstoot van broeikasgassen. Zowat alle economen zijn het erover eens dat een algemene CO2-taks de meest efficiënte maatregelen is om de opwarming van de aarde op termijn beheersbaar te houden zonder de economie te verstikken. Corrigeer de markt met zo'n taks, maar vertrouw daarna de marktwerking om op een kostenvriendelijke en innovatieve manier de wereld te redden. De menselijke inventiviteit wordt schromelijk onderschat, zeker als het water ons aan de lippen staat. De steekvlampolitiek van de voorbije weken doet meer kwaad dan goed.
...