KBC betaalt een eerste schijf overheidssteun terug aan de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van 1,17 miljard euro, plus de premie van 50 procent, 0,58 miljard euro. De bank-verzekeraar betaalt dus in totaal 1,75 miljard euro terug, zo meldt KBC.

Eerder liet KBC nog weten dat het de eerste schijf niet zoals gepland in de eerste jaarhelft kon terugbetalen. De bank was immers nog de herplaatsing aan het bestuderen van een gedeelte van de aandeelhoudersleningen die in het verleden werden verstrekt aan KBC Ancora en/of Cera. De Nationale Bank had die herplaatsing geëist als voorwaarde voor de versnelde terugbetaling - met de Europese Commissie was een terugbetaling voor eind december afgesloten.

KBC bereikte een akkoord over de herplaatsing van 0,3 miljard euro van de leningen aan KBC Ancora aan een andere internationale financiële speler. Daardoor is de betaling mogelijk. "Het was onze intentie om in de eerste jaarhelft van 2013 een belangrijk deel van de verkregen staatssteun versneld terug te betalen aan de Vlaamse overheid. We zijn daarin alsnog geslaagd, weliswaar met drie dagen vertraging", zegt CEO Johan Thijs in het persbericht.

Steun tijdens financiële crisis

Thijs bedankt de Vlaamse overheid voor de gekregen steun tijdens de financiële crisis en herbevestigt het engagement om de resterende saldo van 2,33 miljard euro in de periode 2014-2020 terug te betalen aan de Vlaamse overheid in zeven gelijke afbetalingen van 0,33 miljard euro (plus premie).

"Wij kunnen er echter ook voor opteren die terugbetalingen sneller te doen, als onze kapitaalpositie dat toelaat en de Nationale Bank haar goedkeuring geeft." Eind vorig jaar betaalde KBC reeds de federale overheidssteun volledig terug (3 miljard euro plus 450 miljoen euro premie). Inclusief de terugbetaling van nu, komt het totaal van terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies op 8,9 miljard euro.

Kris Peeters: 'Terugbetaling toont aan dat herstelplannen werken'

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is tevreden met de terugbetaling van de eerste schijf staatssteun door bank-verzekeraar KBC. Het geld zal Vlaanderen gebruiken om de destijds aangegane leningen voor de steun af te lossen, zo klinkt het.

"Deze terugbetaling toont aan dat herstelplannen in de financiële sector kunnen werken. De Vlaamse regering is tevreden met de wezenlijke bijdrage die het heeft kunnen leveren aan dit herstel en met het gegeven dat via de premie de belastingbetaler ook een mooie return krijgt voor zijn investering. KBC moet nog wel de resterende ondersteuning terugbetalen de komende jaren, maar ook daarover zijn afspraken vastgelegd in het herstructureringsplan", zegt Peeters.

De Vlaamse regering zal de terugbetaling van 1,75 miljard euro gebruiken om de indertijd aangegane leningen af te lossen. Op die manier wordt niet alleen de Vlaamse overheidsschuld fors verlaagd, maar wordt er ook voor gezorgd om de schuldenlast van België onder de 100 procent van het bbp te brengen, klinkt het.

Resterende schijf gespreid terugbetaald in 2014-2020

KBC kreeg in de periode 2008-2009 - in volle financiële crisis - 7 miljard euro overheidssteun. Vlaanderen en de federale regering namen elk de helft op zich. De federale staatssteun werd eind vorig jaar volledig terugbetaald. De resterende schijf Vlaamse steun wordt in de periode 2014-2020 gespreid terugbetaald.

Overigens betaalde KBC vorige maand een coupon uit op het uitstaande bedrag van 297 miljoen euro (8,5% op het uitstaand bedrag). Die couponbetaling is de intrestbetaling op de lening, verduidelijkt de bank. (Belga/AVE)

KBC betaalt een eerste schijf overheidssteun terug aan de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van 1,17 miljard euro, plus de premie van 50 procent, 0,58 miljard euro. De bank-verzekeraar betaalt dus in totaal 1,75 miljard euro terug, zo meldt KBC. Eerder liet KBC nog weten dat het de eerste schijf niet zoals gepland in de eerste jaarhelft kon terugbetalen. De bank was immers nog de herplaatsing aan het bestuderen van een gedeelte van de aandeelhoudersleningen die in het verleden werden verstrekt aan KBC Ancora en/of Cera. De Nationale Bank had die herplaatsing geëist als voorwaarde voor de versnelde terugbetaling - met de Europese Commissie was een terugbetaling voor eind december afgesloten. KBC bereikte een akkoord over de herplaatsing van 0,3 miljard euro van de leningen aan KBC Ancora aan een andere internationale financiële speler. Daardoor is de betaling mogelijk. "Het was onze intentie om in de eerste jaarhelft van 2013 een belangrijk deel van de verkregen staatssteun versneld terug te betalen aan de Vlaamse overheid. We zijn daarin alsnog geslaagd, weliswaar met drie dagen vertraging", zegt CEO Johan Thijs in het persbericht.Steun tijdens financiële crisisThijs bedankt de Vlaamse overheid voor de gekregen steun tijdens de financiële crisis en herbevestigt het engagement om de resterende saldo van 2,33 miljard euro in de periode 2014-2020 terug te betalen aan de Vlaamse overheid in zeven gelijke afbetalingen van 0,33 miljard euro (plus premie). "Wij kunnen er echter ook voor opteren die terugbetalingen sneller te doen, als onze kapitaalpositie dat toelaat en de Nationale Bank haar goedkeuring geeft." Eind vorig jaar betaalde KBC reeds de federale overheidssteun volledig terug (3 miljard euro plus 450 miljoen euro premie). Inclusief de terugbetaling van nu, komt het totaal van terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies op 8,9 miljard euro. Kris Peeters: 'Terugbetaling toont aan dat herstelplannen werken'Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is tevreden met de terugbetaling van de eerste schijf staatssteun door bank-verzekeraar KBC. Het geld zal Vlaanderen gebruiken om de destijds aangegane leningen voor de steun af te lossen, zo klinkt het. "Deze terugbetaling toont aan dat herstelplannen in de financiële sector kunnen werken. De Vlaamse regering is tevreden met de wezenlijke bijdrage die het heeft kunnen leveren aan dit herstel en met het gegeven dat via de premie de belastingbetaler ook een mooie return krijgt voor zijn investering. KBC moet nog wel de resterende ondersteuning terugbetalen de komende jaren, maar ook daarover zijn afspraken vastgelegd in het herstructureringsplan", zegt Peeters. De Vlaamse regering zal de terugbetaling van 1,75 miljard euro gebruiken om de indertijd aangegane leningen af te lossen. Op die manier wordt niet alleen de Vlaamse overheidsschuld fors verlaagd, maar wordt er ook voor gezorgd om de schuldenlast van België onder de 100 procent van het bbp te brengen, klinkt het. Resterende schijf gespreid terugbetaald in 2014-2020KBC kreeg in de periode 2008-2009 - in volle financiële crisis - 7 miljard euro overheidssteun. Vlaanderen en de federale regering namen elk de helft op zich. De federale staatssteun werd eind vorig jaar volledig terugbetaald. De resterende schijf Vlaamse steun wordt in de periode 2014-2020 gespreid terugbetaald. Overigens betaalde KBC vorige maand een coupon uit op het uitstaande bedrag van 297 miljoen euro (8,5% op het uitstaand bedrag). Die couponbetaling is de intrestbetaling op de lening, verduidelijkt de bank. (Belga/AVE)