Minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) wil het Belgische mededingingsrecht grondig hervormen. De ministerraad heeft op 20 juli beslist dat de Raad voor de Mededinging als onafhankelijke rechtsprekende instantie wordt afgeschaft. Na de goedkeuring door het parlement zal de Belgische Mededingingsautoriteit niet alleen kartelonderzoeken kunnen voeren, maar ook ondernemingen bestraffen die prijsafspraken hebben gemaakt of hun machtspositie hebben misbruikt.

Het wetsontwerp ligt nu bij de Raad van State. Professor Jacques Steenbergen, die de Directie leidt, was nauw betrokken bij het ontwerp. "Er is dringend behoefte aan een hervorming", zegt hij.

"Efficiënt is niet hetzelfde als correct", repliceert een mededingingsadvocaat, die liever anoniem blijft. "Door zowel het onderzoek als de bestraffing onder de koepel van de Mededingingsautoriteit te plaatsen, dreigen de rechten van de verdediging te worden geschonden. Vergelijk het met een procureur die iemand zou kunnen veroordelen op basis van het onderzoek door zijn eigen parket. Ik vrees dat de gewezen ambtenaren van de federale overheidsdienst Economie trouw de richtlijnen van hun minister zullen uitvoeren en dat de onderzoeken politiek kunnen worden gestuurd door het kabinet."

"In het nieuwe statuut werken de onderzoekers volledig onafhankelijk", verzekert Steenbergen.

Hans Brockmans

Minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) wil het Belgische mededingingsrecht grondig hervormen. De ministerraad heeft op 20 juli beslist dat de Raad voor de Mededinging als onafhankelijke rechtsprekende instantie wordt afgeschaft. Na de goedkeuring door het parlement zal de Belgische Mededingingsautoriteit niet alleen kartelonderzoeken kunnen voeren, maar ook ondernemingen bestraffen die prijsafspraken hebben gemaakt of hun machtspositie hebben misbruikt.Het wetsontwerp ligt nu bij de Raad van State. Professor Jacques Steenbergen, die de Directie leidt, was nauw betrokken bij het ontwerp. "Er is dringend behoefte aan een hervorming", zegt hij."Efficiënt is niet hetzelfde als correct", repliceert een mededingingsadvocaat, die liever anoniem blijft. "Door zowel het onderzoek als de bestraffing onder de koepel van de Mededingingsautoriteit te plaatsen, dreigen de rechten van de verdediging te worden geschonden. Vergelijk het met een procureur die iemand zou kunnen veroordelen op basis van het onderzoek door zijn eigen parket. Ik vrees dat de gewezen ambtenaren van de federale overheidsdienst Economie trouw de richtlijnen van hun minister zullen uitvoeren en dat de onderzoeken politiek kunnen worden gestuurd door het kabinet.""In het nieuwe statuut werken de onderzoekers volledig onafhankelijk", verzekert Steenbergen. Hans Brockmans