Moeten zwarte kapitalen wettelijk beboet worden tegen 100 procent, zoals John Crombez beweert?

Karel Anthonissen: "Crombez maakt een mengelmoes van de boete op verborgen kapitaal, en de belastingverhoging op zwarte roerende inkomsten uit verborgen vermogens. Als onze diensten bij een controle ontdekken dat een belastingplichtige deze inkomsten niet heeft aangegeven, kunnen we de ontdoken belasting tot zeven jaar terug opeisen. Daarbovenop komt een belastingverhoging. Die gaat van 10 tot 100 procent. Bij strafrechtelijke inbre...

Karel Anthonissen: "Crombez maakt een mengelmoes van de boete op verborgen kapitaal, en de belastingverhoging op zwarte roerende inkomsten uit verborgen vermogens. Als onze diensten bij een controle ontdekken dat een belastingplichtige deze inkomsten niet heeft aangegeven, kunnen we de ontdoken belasting tot zeven jaar terug opeisen. Daarbovenop komt een belastingverhoging. Die gaat van 10 tot 100 procent. Bij strafrechtelijke inbreuken, zoals valsheid in geschrifte, kan de verhoging stijgen tot 200 procent.""Eigenlijk is die 100 procentbelasting peanuts. Stel dat we bij een controle een verborgen rekening ontdekken met een kapitaal van een miljoen euro. We rekenen uit dat het de voorbije zeven jaren is aangegroeid met 200.000 euro. Daarop kunnen we een roerende voorheffing van 15 procent terugeisen (vandaag is dat 27 procent, maar we spreken over het verleden, nvdr). Dat is een retroactieve belasting van 30.000 euro. Dat bedrag zullen we dan eventueel nog eens met 30.000 euro verhogen. Aan de beginsom van 800.000 euro kunnen we niet aan."Anthonissen: "Dat is niet waar. Crombez weet dat ook zeer goed, want ik heb het hierover met hem in zijn vroeger leven als staatssecretaris van Fiscale Fraudebestrijding meermaals over gehad. Welk politiek spelletje speelt hij? Nadat er veel onduidelijkheid was, heeft de BBI begin dit jaar in een interne instructie een eenvormige regeling uitgewerkt voor verborgen kapitaal. Dat is onderhevig aan een belasting van 36,3 procent in totaal. Dat is iets meer dan 35 procent, het tarief dat gold onder de laatste regularisatie, die nota bene door de partij van John Crombez werd doorgevoerd."Anthonissen: "Dat zal het kabinet van de minister van Financiën wel bepalen. Het nieuwe tarief kan iets hoger zijn dan 36,3 procent, omdat de fiscale fraudeurs al kansen hebben gekregen om berouw te tonen. Een tegenargument is dat een te hoog tarief dan weer de spontane inkeer ontmoedigt. Ik kan me voorstellen dat de socialistische partij opwerpt dat 40 of 50 procent nodig is. Dat is een zinnige discussie. Veel zinniger, dan met een tarief van 100 procent de terugkeer van ettelijke miljarden verborgen kapitaal onmogelijk te maken."