Jan Jambon (N-VA) moet veel goesting hebben om de premier van de volgende federale regering te worden. De begroting op orde zetten en de belastingdruk op arbeid verder verlagen? Veel geluk, want die ambitie kost gemakkelijk 15 miljard euro. Er is ongeveer 10 miljard euro nodig om het structurele tekort op de begroting te dichten en een belastingverlaging die naam waardig kost vlot 5 miljard euro. Dat lijkt onmogelijk. De regering-Michel wist nog de kool en de geit te sparen. Er werd terecht de voorkeur gegeven aan een belastingverlaging die tienduizenden extra banen opleverde. Dat kunstje kan de volgende regering moeilijk herhalen, tenzij ze het tekort laat oplopen tot meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar dat zal Europa niet fijn vinden, gegeven de nog altijd hoge overheidsschuld die de Belgische overheids...