Ook bij de sector van wind op zee komen de energiecrisis en de verstoring van de elektriciteitsmarkt hard binnen. Het was meteen de aanleiding voor gesprekken met de sector om een nieuw steunmechanisme uit de grond te stampen en een stabiel investeringsklimaat te blijven garanderen.

Het resultaat is een nieuw steunmechanisme dat in twee richtingen werkt - een zogenaamd 2-sided contract for difference. Dat komt er op neer dat de overheid parken ondersteunt als de prijzen heel laag zijn en ze niet langer rendabel zijn, bijvoorbeeld als er te veel stroomproductie is en windmolens moeten worden afgeschakeld. Als de prijzen boven een bepaald niveau stijgen zodat er overwinsten worden gemaakt, dan vloeien die automatisch terug naar de overheid.

De nieuwe regeling geldt voor de vijf jongste windparken. Zij hebben een variabel steunmechanisme dat gebaseerd is op de vastgelegde referentieprijs voor elektriciteit - de zogenaamde LCOE. Dat maakt het mogelijk dat er winsten kunnen worden gemaakt en dat die in bijzondere tijden ook 'onverantwoord hoog' kunnen liggen. Vandaar dus de overwinstbelasting. Het kabinet merkt op dat de regeling niet enkel een crisismaatregel is, maar ook een evenwichtig systeem invoert voor de lange termijn.

Het gaat voorlopig nog om een principeakkoord. De Europese Commissie moet zich nog over de afspraken buigen. Voor de vier oudste windparken in de eerste zone in de Noordzee verandert er niets. Zij kregen een vast bedrag van ondersteuning, zonder dit te linken aan de marktprijzen. Deze parken hebben contracten op heel lange termijn gesloten en verkopen hun stroom tegen heel lage prijs en maken volgens de energieregulator CREG geen overwinsten.

Ook bij de sector van wind op zee komen de energiecrisis en de verstoring van de elektriciteitsmarkt hard binnen. Het was meteen de aanleiding voor gesprekken met de sector om een nieuw steunmechanisme uit de grond te stampen en een stabiel investeringsklimaat te blijven garanderen. Het resultaat is een nieuw steunmechanisme dat in twee richtingen werkt - een zogenaamd 2-sided contract for difference. Dat komt er op neer dat de overheid parken ondersteunt als de prijzen heel laag zijn en ze niet langer rendabel zijn, bijvoorbeeld als er te veel stroomproductie is en windmolens moeten worden afgeschakeld. Als de prijzen boven een bepaald niveau stijgen zodat er overwinsten worden gemaakt, dan vloeien die automatisch terug naar de overheid. De nieuwe regeling geldt voor de vijf jongste windparken. Zij hebben een variabel steunmechanisme dat gebaseerd is op de vastgelegde referentieprijs voor elektriciteit - de zogenaamde LCOE. Dat maakt het mogelijk dat er winsten kunnen worden gemaakt en dat die in bijzondere tijden ook 'onverantwoord hoog' kunnen liggen. Vandaar dus de overwinstbelasting. Het kabinet merkt op dat de regeling niet enkel een crisismaatregel is, maar ook een evenwichtig systeem invoert voor de lange termijn. Het gaat voorlopig nog om een principeakkoord. De Europese Commissie moet zich nog over de afspraken buigen. Voor de vier oudste windparken in de eerste zone in de Noordzee verandert er niets. Zij kregen een vast bedrag van ondersteuning, zonder dit te linken aan de marktprijzen. Deze parken hebben contracten op heel lange termijn gesloten en verkopen hun stroom tegen heel lage prijs en maken volgens de energieregulator CREG geen overwinsten.