"We moeten het regeerprogramma consequent uitvoeren. Dan raakt België op het goede spoor. Als de internationale economie aanzwengelt in 2015, dan denk ik dat we snel positieve resultaten zullen merken."

Eind deze week komt de Europese Commissie met een eindoordeel voor de Belgische begroting van 2015. Technisch gezien zal België wellicht groen licht krijgen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Maar politiek gezien liggen de zaken anders. Als Frankrijk en Italië slechte punten krijgen, dan willen die twee grote EU-landen niet alleen staan en dan zou het wel kunnen dat België op de vingers wordt getikt voor zijn hoge schuldgraad. De buitenlandse pers is trouwens al kritisch over de toestand van de Belgische economie. Volgens de Britse krant The Telegraph zit België vast in een schuldenval en een lage groei. "Reden te meer om het programma van deze regering onverkort en snel uit te voeren," zegt Van Overtveldt. "Er waren inderdaad een aantal negatieve tendensen in de Belgische economie. Voor competitiviteit en overheidsuitgaven moest iets gebeuren."

Is de verleiding niet groot om overheidsparticipaties te verkopen om te schuld te verlichten?

Van Overtveldt: "Die is er, maar ik zal er mij tegen verzetten. Ook al zal die verleiding toenemen als de economische groei tegenvalt. Een eventuele verkoop van participaties in Belgacom of Belfius moet je heel doordacht aanpakken. Je vastpinnen op een timing is het domste dat je kan doen. Je kan toch niet zeggen dat je vóór de begrotingscontrole voor het najaar van 2015 participaties wil verkopen. De regering moet met tal van factoren rekening houden: wat brengt het op, wat betekent het voor de financiële markten, wat betekent dat voor het personeel van een bedrijf als Belfius, wat met de financiering van de lokale overheden, en wat met de overheidsinkomsten uit dividenden die wegvallen? De dalende staatsschuld is slechts één element in die beslissing."

Doet deze regering genoeg? Het overheidsbeslag is 53 procent van het bbp. De overheidsuitgaven zouden met 2 procentpunt van het bbp dalen. De uitgaven blijven dan boven 50 procent van het bbp in 2018.

Van Overtveldt: "Als er meer kan, dan moeten we dat zeker doen. Cruciaal is dat de trend omgebogen is. Dat dat niet drastisch kan, heeft ook te maken met een weinig florissante internationale economische omgeving."

Wat zijn de projecties voor de fiscale druk? Moet die stabiel blijven?

Van Overtveldt: "Het is de ambitie die fiscale druk te verminderen. De ramingen in het begrotingsplan dat we Europa bezorgd hebben, laten al een knik zien. De belastingdruk gaat van 48 naar 47,6 procent van het bbp. De jongste macro-economische vooruitzichten van de Europese Commissie hebben die trend overigens nog eens bevestigd."

Het consumentenvertrouwen daalt. Critici van de regering-Michel wijzen de besparingen aan als oorzaak.

Van Overtveldt: "De mensen zien vooral wat rondom ons gebeurt. Als het regent in Berlijn, dan stormt het in Brussel. De Duitse economie valt stil en dat is zeer slecht nieuws voor de Belgische economie. Daarom moeten we het regeerprogramma consequent uitvoeren. Dan raakt België definitief op het goede spoor."

Hoeveel jaar is daarvoor nodig?

Van Overtveldt: "Als de internationale economie aanzwengelt in 2015, dan denk ik dat we snel positieve resultaten zullen zien. Gebeurt dat niet, dan zal dit beleid ervoor zorgen dat we tegen die tendens ingaan. Maar je kunt niet om de realiteit heen dat België een open economie is. We leven van import en export."

Alain Mouton, Daan Killemaes en Pierre-Henri Thomas

"We moeten het regeerprogramma consequent uitvoeren. Dan raakt België op het goede spoor. Als de internationale economie aanzwengelt in 2015, dan denk ik dat we snel positieve resultaten zullen merken."Eind deze week komt de Europese Commissie met een eindoordeel voor de Belgische begroting van 2015. Technisch gezien zal België wellicht groen licht krijgen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Maar politiek gezien liggen de zaken anders. Als Frankrijk en Italië slechte punten krijgen, dan willen die twee grote EU-landen niet alleen staan en dan zou het wel kunnen dat België op de vingers wordt getikt voor zijn hoge schuldgraad. De buitenlandse pers is trouwens al kritisch over de toestand van de Belgische economie. Volgens de Britse krant The Telegraph zit België vast in een schuldenval en een lage groei. "Reden te meer om het programma van deze regering onverkort en snel uit te voeren," zegt Van Overtveldt. "Er waren inderdaad een aantal negatieve tendensen in de Belgische economie. Voor competitiviteit en overheidsuitgaven moest iets gebeuren."Van Overtveldt: "Die is er, maar ik zal er mij tegen verzetten. Ook al zal die verleiding toenemen als de economische groei tegenvalt. Een eventuele verkoop van participaties in Belgacom of Belfius moet je heel doordacht aanpakken. Je vastpinnen op een timing is het domste dat je kan doen. Je kan toch niet zeggen dat je vóór de begrotingscontrole voor het najaar van 2015 participaties wil verkopen. De regering moet met tal van factoren rekening houden: wat brengt het op, wat betekent het voor de financiële markten, wat betekent dat voor het personeel van een bedrijf als Belfius, wat met de financiering van de lokale overheden, en wat met de overheidsinkomsten uit dividenden die wegvallen? De dalende staatsschuld is slechts één element in die beslissing."Van Overtveldt: "Als er meer kan, dan moeten we dat zeker doen. Cruciaal is dat de trend omgebogen is. Dat dat niet drastisch kan, heeft ook te maken met een weinig florissante internationale economische omgeving."Van Overtveldt: "Het is de ambitie die fiscale druk te verminderen. De ramingen in het begrotingsplan dat we Europa bezorgd hebben, laten al een knik zien. De belastingdruk gaat van 48 naar 47,6 procent van het bbp. De jongste macro-economische vooruitzichten van de Europese Commissie hebben die trend overigens nog eens bevestigd."Van Overtveldt: "De mensen zien vooral wat rondom ons gebeurt. Als het regent in Berlijn, dan stormt het in Brussel. De Duitse economie valt stil en dat is zeer slecht nieuws voor de Belgische economie. Daarom moeten we het regeerprogramma consequent uitvoeren. Dan raakt België definitief op het goede spoor."Van Overtveldt: "Als de internationale economie aanzwengelt in 2015, dan denk ik dat we snel positieve resultaten zullen zien. Gebeurt dat niet, dan zal dit beleid ervoor zorgen dat we tegen die tendens ingaan. Maar je kunt niet om de realiteit heen dat België een open economie is. We leven van import en export."Alain Mouton, Daan Killemaes en Pierre-Henri Thomas