In een toespraak van centrale bankiers in Jackson Hole merkte Yellen op dat een 'significant' deel van de in de VS aanwezige arbeidskrachten nog altijd niet wordt gebruikt. Ze wees daarbij op de vele Amerikanen die zich 'teleurgesteld' uit de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken, of die noodgedwongen deeltijds werken terwijl ze liever een fulltimebaan zouden hebben.

Die weinig bemoedigende ontwikkelingen maken het volgens de Fed-voorzitter moeilijk om te bepalen of, en wanneer, het herstel van de arbeidsmarkt aan de eisen van de Fed voldoet om het monetaire beleid bij te sturen.

In het huidige klimaat 'is er geen eenvoudig recept voor het juiste beleid', stelde Yellen. De centrale bankiers van de Fed moeten daarom volgens haar de ruimte krijgen de ontwikkelingen nauwkeurig blijven volgen, zonder zich vooraf aan bepaalde stappen te verbinden. De Fed-voorzitter verkiest met andere woorden de pragmatische aanpak.

"Janet Yellen bevestigt het standpunt van de meerderheid die vindt dat een forser herstel van de arbeidsmarkt nodig is om de rente te verhogen," aldus David Kotok, voorzitter van Cumberland Advisors in Sarasota (Florida), in een reactie aan het persagentschap Reuters.

Binnen de Amerikaanse centrale bank bestaat er namelijk geen eensgezindheid over het tijdstip van een renteverhoging. Voor sommigen moet er een renteverhoging plaatsvinden in de zomer van 2015, terwijl anderen mikken op begin 2016.

Yellen herhaalde vrijdag dat de Fed de rente eerder dan verwacht kan verhogen, mocht de arbeidsmarkt sneller herstellen dan vandaag het geval is. Als de economie teleurstelt, behoort een strakker monetair beleid tot de mogelijkheden. (AFP/BO)

In een toespraak van centrale bankiers in Jackson Hole merkte Yellen op dat een 'significant' deel van de in de VS aanwezige arbeidskrachten nog altijd niet wordt gebruikt. Ze wees daarbij op de vele Amerikanen die zich 'teleurgesteld' uit de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken, of die noodgedwongen deeltijds werken terwijl ze liever een fulltimebaan zouden hebben. Die weinig bemoedigende ontwikkelingen maken het volgens de Fed-voorzitter moeilijk om te bepalen of, en wanneer, het herstel van de arbeidsmarkt aan de eisen van de Fed voldoet om het monetaire beleid bij te sturen. In het huidige klimaat 'is er geen eenvoudig recept voor het juiste beleid', stelde Yellen. De centrale bankiers van de Fed moeten daarom volgens haar de ruimte krijgen de ontwikkelingen nauwkeurig blijven volgen, zonder zich vooraf aan bepaalde stappen te verbinden. De Fed-voorzitter verkiest met andere woorden de pragmatische aanpak."Janet Yellen bevestigt het standpunt van de meerderheid die vindt dat een forser herstel van de arbeidsmarkt nodig is om de rente te verhogen," aldus David Kotok, voorzitter van Cumberland Advisors in Sarasota (Florida), in een reactie aan het persagentschap Reuters.Binnen de Amerikaanse centrale bank bestaat er namelijk geen eensgezindheid over het tijdstip van een renteverhoging. Voor sommigen moet er een renteverhoging plaatsvinden in de zomer van 2015, terwijl anderen mikken op begin 2016.Yellen herhaalde vrijdag dat de Fed de rente eerder dan verwacht kan verhogen, mocht de arbeidsmarkt sneller herstellen dan vandaag het geval is. Als de economie teleurstelt, behoort een strakker monetair beleid tot de mogelijkheden. (AFP/BO)