Saint-Amans was als directeur van het fiscaalbeleidscentrum van de OESO, de spil tijdens de onderhandelingen eind oktober. Daar werd toen een akkoord bereikt over de invoering van een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals. De hervorming zou elk jaar 275 miljard euro moeten opbrengen, waarvan naar schatting 1 miljard euro voor ons land.

Binnen de Europese Unie wil men het akkoord begin volgend jaar al omzetten in een richtlijn. De ratificatie door het Amerikaanse Congres wordt nog spannend, maar volgens Saint-Amans bestaat er toch 'een grote kans' op slagen.

Maar het meest complexe volgens hem is de toepassing van de verdeelsleutel tussen landen waar de multinationals gevestigd zijn - vaak belastingparadijzen - en waar ze hun economische activiteit hebben. 'Daar zal een multilaterale conventie voor nodig zijn, die rechten zal scheppen om op te leggen wat nog nooit gebeurd is op wereldschaal', klinkt het.

In het politiek akkoord van vorige maand werden deze technische kwesties nog niet besproken. De deadline is kort, want volgens de OESO-directeur zou dit verdrag al voor het einde van het eerste kwartaal 2022 klaar moeten zijn.

Saint-Amans was als directeur van het fiscaalbeleidscentrum van de OESO, de spil tijdens de onderhandelingen eind oktober. Daar werd toen een akkoord bereikt over de invoering van een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals. De hervorming zou elk jaar 275 miljard euro moeten opbrengen, waarvan naar schatting 1 miljard euro voor ons land. Binnen de Europese Unie wil men het akkoord begin volgend jaar al omzetten in een richtlijn. De ratificatie door het Amerikaanse Congres wordt nog spannend, maar volgens Saint-Amans bestaat er toch 'een grote kans' op slagen. Maar het meest complexe volgens hem is de toepassing van de verdeelsleutel tussen landen waar de multinationals gevestigd zijn - vaak belastingparadijzen - en waar ze hun economische activiteit hebben. 'Daar zal een multilaterale conventie voor nodig zijn, die rechten zal scheppen om op te leggen wat nog nooit gebeurd is op wereldschaal', klinkt het.In het politiek akkoord van vorige maand werden deze technische kwesties nog niet besproken. De deadline is kort, want volgens de OESO-directeur zou dit verdrag al voor het einde van het eerste kwartaal 2022 klaar moeten zijn.