Als een geplande indexaanpassing van 2 procent van de federale ambtenarenlonen en uitkeringen niet wordt doorgevoerd, levert dat volgens de technologiefederatie Agoria 1,136 miljard euro op.

Als die operatie wordt uitgebreid tot alle andere overheden (gewesten, gemeenschappen, lokale overheden en onderwijzend personeel), wordt dat 2,07 miljard euro. Daar komt nog 216 miljoen euro aan besparingen bovenop omdat de lonen in de gezondheidszorg niet stijgen en de uitgavennorm dus kan worden aangepast. In totaal is dat 2,286 miljard euro aan besparingen.

Sociale zekerheid

Het kortetermijneffect van een indexsprong in de privésector is minder eenduidig. Op basis van een private loonmassa van 150 miljard euro komt Agoria bij een indexsprong van 2 procent uit op ongeveer 3 miljard euro die de bedrijven niet moeten uitgeven. Maar dat betekent wel dat de sociale zekerheid minder geld krijgt.

Belastingen

Bij een indexaanpassing gaat 60 procent van die 3 miljard euro, of 1,8 miljard euro, naar de sociale zekerheid of de belastingen.

De besparing in de openbare sector wordt dus op korte termijn in belangrijke mate tenietgedaan door de minderinkomsten uit de private sector.

Besparing: 1 miljard

Maar anderzijds zal de besparing in de privésector dankzij de indexsprong leiden tot hogere vennootschapsbelasting en extra inkomsten in de roerende voorheffing van 600 miljoen euro. Uiteindelijk komt Agoria uit op een globale besparing van 1 miljard euro.

Jobs

Een indexsprong in de privésector heeft vooral op langere termijn positieve macro-economische effecten. De concurrentiekracht van de ondernemingen herstelt en een indexsprong kan tussen 14.000 en 41.000 jobs opleveren, leert een gedetailleerd onderzoek van Joep Konings van KU Leuven. (AM)

Als een geplande indexaanpassing van 2 procent van de federale ambtenarenlonen en uitkeringen niet wordt doorgevoerd, levert dat volgens de technologiefederatie Agoria 1,136 miljard euro op. Als die operatie wordt uitgebreid tot alle andere overheden (gewesten, gemeenschappen, lokale overheden en onderwijzend personeel), wordt dat 2,07 miljard euro. Daar komt nog 216 miljoen euro aan besparingen bovenop omdat de lonen in de gezondheidszorg niet stijgen en de uitgavennorm dus kan worden aangepast. In totaal is dat 2,286 miljard euro aan besparingen. Sociale zekerheid Het kortetermijneffect van een indexsprong in de privésector is minder eenduidig. Op basis van een private loonmassa van 150 miljard euro komt Agoria bij een indexsprong van 2 procent uit op ongeveer 3 miljard euro die de bedrijven niet moeten uitgeven. Maar dat betekent wel dat de sociale zekerheid minder geld krijgt. Belastingen Bij een indexaanpassing gaat 60 procent van die 3 miljard euro, of 1,8 miljard euro, naar de sociale zekerheid of de belastingen. De besparing in de openbare sector wordt dus op korte termijn in belangrijke mate tenietgedaan door de minderinkomsten uit de private sector.Besparing: 1 miljard Maar anderzijds zal de besparing in de privésector dankzij de indexsprong leiden tot hogere vennootschapsbelasting en extra inkomsten in de roerende voorheffing van 600 miljoen euro. Uiteindelijk komt Agoria uit op een globale besparing van 1 miljard euro. Jobs Een indexsprong in de privésector heeft vooral op langere termijn positieve macro-economische effecten. De concurrentiekracht van de ondernemingen herstelt en een indexsprong kan tussen 14.000 en 41.000 jobs opleveren, leert een gedetailleerd onderzoek van Joep Konings van KU Leuven. (AM)