Vorig jaar besliste de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de FOD Sociale Zekerheid omwille van financiële problemen 4.282 zelfstandigen volledig en 4.236 gedeeltelijk vrij te stellen van het betalen van sociale bijdragen. Er werden hiertoe 10.018 aanvragen ingediend. Het totale vrijgestelde bedrag beliep 22,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister Denis Ducarme, bevoegd voor zelfstandigen, op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

De cijfers liggen veel lager dan enkele jaren geleden. In 2011 bijvoorbeeld dienden nog 26.776 zelfstandigen een aanvraag in tot vrijstelling van sociale bijdragen. In 2016 was dit aantal al gedaald tot 14.548. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen schreef deze daling onder meer toe aan de nieuwe berekeningswijze voor sociale bijdragen die sinds 2015 van kracht is. Sindsdien worden in eerste instantie voorlopige bijdragen aangerekend, die nadien verhoogd of verlaagd kunnen worden op basis van het werkelijke inkomen. Hierdoor zijn ze beter afgestemd op de economische realiteit.

Vorig jaar besliste de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de FOD Sociale Zekerheid omwille van financiële problemen 4.282 zelfstandigen volledig en 4.236 gedeeltelijk vrij te stellen van het betalen van sociale bijdragen. Er werden hiertoe 10.018 aanvragen ingediend. Het totale vrijgestelde bedrag beliep 22,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister Denis Ducarme, bevoegd voor zelfstandigen, op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).De cijfers liggen veel lager dan enkele jaren geleden. In 2011 bijvoorbeeld dienden nog 26.776 zelfstandigen een aanvraag in tot vrijstelling van sociale bijdragen. In 2016 was dit aantal al gedaald tot 14.548. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen schreef deze daling onder meer toe aan de nieuwe berekeningswijze voor sociale bijdragen die sinds 2015 van kracht is. Sindsdien worden in eerste instantie voorlopige bijdragen aangerekend, die nadien verhoogd of verlaagd kunnen worden op basis van het werkelijke inkomen. Hierdoor zijn ze beter afgestemd op de economische realiteit.