Als in België de herverdeling via de sociale uitkeringen tot het Europese gemiddelde wordt opgekrikt, kan eenzelfde vermindering van de ongelijkheid gerealiseerd worden, en kunnen tegelijk de sociale uitgaven met 3,25 procent van het bbp (13,7 miljard euro) verlaagd worden. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds in een studie van de efficiëntie van de overheidsuitgaven in België,waarover De Tijd bericht.

Volgens het IMF lukt de herverdeling van de sociale uitgaven in ons land minder goed dan in andere landen, omdat weinig uitkeringen afhankelijk zijn van het inkomen. Zo is de kinderbijslag in principe niet gekoppeld aan het inkomen, al krijgen sommige gezinnen met een laag inkomen wel een extra toeslag. Toch lijft het aantal armen relatief hoog, merkt het IMF op.

Als de herverdeling van de sociale uitkeringen in België opgekrikt wordt tot het Europese gemiddelde, kan dat een besparing van bijna 14 miljard euro opleveren. Bovendien leidt een forse verlaging van de sociale uitgaven niet noodzakelijk tot een stijging van de ongelijkheid, luidt de conclusie.

Het IMF zegt het niet nadrukkelijk, maar volgens De Tijd suggereert de instelling om de kinderbijslag of andere uitkeringen te verlagen voor gezinnen met een hoog inkomen. Andere aanbevelingen om de overheidsuitgaven te verminderen zijn het verplicht gebruik van generische geneesmiddelen, een verlaging van het aantal leerkrachten in het lager en secundair onderwijs, een sterkere controle op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en het afbouwen van de subsidies aan bedrijven. (Belga/BO)

Als in België de herverdeling via de sociale uitkeringen tot het Europese gemiddelde wordt opgekrikt, kan eenzelfde vermindering van de ongelijkheid gerealiseerd worden, en kunnen tegelijk de sociale uitgaven met 3,25 procent van het bbp (13,7 miljard euro) verlaagd worden. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds in een studie van de efficiëntie van de overheidsuitgaven in België,waarover De Tijd bericht.Volgens het IMF lukt de herverdeling van de sociale uitgaven in ons land minder goed dan in andere landen, omdat weinig uitkeringen afhankelijk zijn van het inkomen. Zo is de kinderbijslag in principe niet gekoppeld aan het inkomen, al krijgen sommige gezinnen met een laag inkomen wel een extra toeslag. Toch lijft het aantal armen relatief hoog, merkt het IMF op. Als de herverdeling van de sociale uitkeringen in België opgekrikt wordt tot het Europese gemiddelde, kan dat een besparing van bijna 14 miljard euro opleveren. Bovendien leidt een forse verlaging van de sociale uitgaven niet noodzakelijk tot een stijging van de ongelijkheid, luidt de conclusie. Het IMF zegt het niet nadrukkelijk, maar volgens De Tijd suggereert de instelling om de kinderbijslag of andere uitkeringen te verlagen voor gezinnen met een hoog inkomen. Andere aanbevelingen om de overheidsuitgaven te verminderen zijn het verplicht gebruik van generische geneesmiddelen, een verlaging van het aantal leerkrachten in het lager en secundair onderwijs, een sterkere controle op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en het afbouwen van de subsidies aan bedrijven. (Belga/BO)