Het IMF pleit al langer voor een schuldverlichting, omdat de Griekse schuldenlast anders niet houdbaar is. "Een onvoorwaardelijke component toevoegen aan de schuldverlichting is essentieel om de markten een krachtig en geloofwaardig signaal te geven over de engagementen van de institutionele geldschieters", stelt het IMF.

Uit de analyse van het IMF blijkt dat er een duidelijk verschil in visie is met landen als Duitsland. De Griekse meerderheidspartijen keurden vrijdag een wetsvoorstel goed met een nieuw pakket besparingsmaatregelen.

De nieuwe besparingsronde is een voorwaarde van de schuldeisers, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), om 5,5 miljard euro vrij te maken. Het geld moet Athene in staat stellen in juli een lening van 3,5 miljard euro schulden af te lossen, zo niet dreigt opnieuw het bankroet voor het noodlijdende Griekenland.

Eerder keurde het Griekse parlement in die context ook al een omstreden pensioen- en belastinghervorming goed. De eurogroep probeert dinsdag tot een akkoord te komen dat het geld moet vrijmaken.

Ook een schuldverlichting komt nu - onder druk van het IMF - opnieuw op tafel. Het IMF sluit zich nog niet aan bij het derde steunpakket voor Griekenland, en wil pas bijdragen als Athene daadwerkelijk geholpen wordt zijn schuld op een houdbaar peil te krijgen. Hoe concreter de ministers hierover afspraken maken, hoe groter de kans dat het IMF meedoet. Voor een aantal landen, onder meer Duitsland, is deelname van het IMF onontbeerlijk. (Belga/BO)

Het IMF pleit al langer voor een schuldverlichting, omdat de Griekse schuldenlast anders niet houdbaar is. "Een onvoorwaardelijke component toevoegen aan de schuldverlichting is essentieel om de markten een krachtig en geloofwaardig signaal te geven over de engagementen van de institutionele geldschieters", stelt het IMF. Uit de analyse van het IMF blijkt dat er een duidelijk verschil in visie is met landen als Duitsland. De Griekse meerderheidspartijen keurden vrijdag een wetsvoorstel goed met een nieuw pakket besparingsmaatregelen. De nieuwe besparingsronde is een voorwaarde van de schuldeisers, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), om 5,5 miljard euro vrij te maken. Het geld moet Athene in staat stellen in juli een lening van 3,5 miljard euro schulden af te lossen, zo niet dreigt opnieuw het bankroet voor het noodlijdende Griekenland. Eerder keurde het Griekse parlement in die context ook al een omstreden pensioen- en belastinghervorming goed. De eurogroep probeert dinsdag tot een akkoord te komen dat het geld moet vrijmaken.Ook een schuldverlichting komt nu - onder druk van het IMF - opnieuw op tafel. Het IMF sluit zich nog niet aan bij het derde steunpakket voor Griekenland, en wil pas bijdragen als Athene daadwerkelijk geholpen wordt zijn schuld op een houdbaar peil te krijgen. Hoe concreter de ministers hierover afspraken maken, hoe groter de kans dat het IMF meedoet. Voor een aantal landen, onder meer Duitsland, is deelname van het IMF onontbeerlijk. (Belga/BO)