Het aantal werklozen in de eurozone kan de komende vier jaar met maar liefst 4,5 miljoen stijgen als niet alle lidstaten snel het geweer van schouder veranderen, waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Sinds 2010 is de werkloosheid in meer dan de helft van de eurolanden toegenomen. Momenteel zijn er 17,4 miljoen werklozen, de komende vier jaar kan dat cijfer bij ongewijzigd beleid stijgen naar 22 miljoen, aldus de ILO in een nieuw rapport.

"Zonder gerichte maatregelen om investeringen in de echte economie op te

drijven, zal de economische crisis nog verergeren en zal het werkgelegenheidsherstel nooit op gang komen", zegt directeur-generaal Juan Somavia. De hele eurozone moet die weg op gaan, anders riskeren alle 17 lidstaten een stijging van de werkloosheidsgraad, luidt het.

Jongeren

Meer dan drie miljoen jongeren (15 tot 24 jaar) zitten zonder werk. Hoe langer de arbeidsmarkt er slecht voor staat, hoe groter de risico's voor de jongeren worden.

Meer zelfs: "Alles wijst erop dat een lange recessie op de arbeidsmarkt de houdbaarheid van de muntunie bedreigt", schrijft de ILO. Anderzijds is een herstel nog mogelijk als er voluit gekozen wordt voor een groeistrategie die vooral aandacht heeft voor jobs.

België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Malta zijn de enige eurolanden waar de werkgelegenheidsgraad nu hoger is dan in 2008. "Maar", weet de ILO, "zelfs die landen zien tekenen dat de situatie op de arbeidsmarkt niet langer verbetert." (Belga/KVDA)

Het aantal werklozen in de eurozone kan de komende vier jaar met maar liefst 4,5 miljoen stijgen als niet alle lidstaten snel het geweer van schouder veranderen, waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Sinds 2010 is de werkloosheid in meer dan de helft van de eurolanden toegenomen. Momenteel zijn er 17,4 miljoen werklozen, de komende vier jaar kan dat cijfer bij ongewijzigd beleid stijgen naar 22 miljoen, aldus de ILO in een nieuw rapport. "Zonder gerichte maatregelen om investeringen in de echte economie op te drijven, zal de economische crisis nog verergeren en zal het werkgelegenheidsherstel nooit op gang komen", zegt directeur-generaal Juan Somavia. De hele eurozone moet die weg op gaan, anders riskeren alle 17 lidstaten een stijging van de werkloosheidsgraad, luidt het. Jongeren Meer dan drie miljoen jongeren (15 tot 24 jaar) zitten zonder werk. Hoe langer de arbeidsmarkt er slecht voor staat, hoe groter de risico's voor de jongeren worden. Meer zelfs: "Alles wijst erop dat een lange recessie op de arbeidsmarkt de houdbaarheid van de muntunie bedreigt", schrijft de ILO. Anderzijds is een herstel nog mogelijk als er voluit gekozen wordt voor een groeistrategie die vooral aandacht heeft voor jobs. België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Malta zijn de enige eurolanden waar de werkgelegenheidsgraad nu hoger is dan in 2008. "Maar", weet de ILO, "zelfs die landen zien tekenen dat de situatie op de arbeidsmarkt niet langer verbetert." (Belga/KVDA)