'We hebben echt grote bedenkingen bij een wereldwijd opgelegd minimumbelastingtarief op een niveau dat zou betekenen dat alleen bepaalde landen, en bepaalde grote economieën, ervan zullen kunnen profiteren,/ zei de minister op Sky News. Volgens de tv-zender voorspelde Donohoe dat het land zijn tarief voor de vennootschapsbelasting nog vele jaren op 12,5 procent zou houden.

In de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt op het initiatief van Washington onderhandeld over de vaststelling van een belastingtarief op de winsten van multinationals dat voor alle landen gelijk is. De regering-Biden heeft donderdag aan haar OESO-partners voorgesteld dat 'bodempercentage' 'ten minste' op 15 procent te leggen, en vroeg de besprekingen voort te zetten met het doel 'ambitieus' te zijn en 'het percentage te verhogen'. De hervorming heeft als doel een einde te maken aan de belastingconcurrentie tussen landen.

Het plan van de regering-Biden komt op een moment dat de Amerikaanse president de vennootschapsbelasting wil verhogen om een omvangrijk investeringsplan te financieren. De OESO, die 36 landen, waaronder Ierland, omvat, hoopte tot nu toe een globaal principeakkoord te bereiken tijdens de G20-top op 9 en 10 juli en vervolgens tijdens een slotbijeenkomst in oktober.

'We hebben echt grote bedenkingen bij een wereldwijd opgelegd minimumbelastingtarief op een niveau dat zou betekenen dat alleen bepaalde landen, en bepaalde grote economieën, ervan zullen kunnen profiteren,/ zei de minister op Sky News. Volgens de tv-zender voorspelde Donohoe dat het land zijn tarief voor de vennootschapsbelasting nog vele jaren op 12,5 procent zou houden. In de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt op het initiatief van Washington onderhandeld over de vaststelling van een belastingtarief op de winsten van multinationals dat voor alle landen gelijk is. De regering-Biden heeft donderdag aan haar OESO-partners voorgesteld dat 'bodempercentage' 'ten minste' op 15 procent te leggen, en vroeg de besprekingen voort te zetten met het doel 'ambitieus' te zijn en 'het percentage te verhogen'. De hervorming heeft als doel een einde te maken aan de belastingconcurrentie tussen landen.Het plan van de regering-Biden komt op een moment dat de Amerikaanse president de vennootschapsbelasting wil verhogen om een omvangrijk investeringsplan te financieren. De OESO, die 36 landen, waaronder Ierland, omvat, hoopte tot nu toe een globaal principeakkoord te bereiken tijdens de G20-top op 9 en 10 juli en vervolgens tijdens een slotbijeenkomst in oktober.