Vlaanderen is sinds deze week een nieuwe zorgorganisatie rijker: i-mens. De nieuwe sociale onderneming verenigt Solidariteit voor het Gezin met de socialistisch geïnspireerde vzw Thuishulp en de gekoppelde organisaties voor thuisverpleging. "We creëren een nieuw zorgbedrijf dat op een nieuwe manier naar de zorg kijkt. Eigenlijk spreken we niet graag van een fusie", benadrukt Erwin Devriendt, tot deze week de algemeen directeur van Solidariteit voor het Gezin. Hij gaat voorlopig samen met Karin Van Mossevelde, die de topvrouw van Thuishulp was, de nieuwe organisatie leiden.

Toch gebruikt het duo geregeld de beeldspraak van een bijzonder huwelijk tussen twee zorgorganisaties. De vrijage begon in 2017 toen ze samen aan de wieg stonden van de zorgcentrale Z-Plus en mondde vorig jaar uit in een intentieverklaring tot een fusie. Voor een naam en de goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit BMA was het wachten tot nu. "We worden een pluralistische zorgorganisatie in de echte zin van het woord", zegt Van Mossevelde. "Een voorbeeld van de ontzuiling. Niet enkel door onze organisaties te bundelen, maar ook door de interne schotten weg te nemen en te kiezen voor een geïntegreerd aanbod. Dat biedt een antwoord op het tekort aan handen in de zorg."

Humanistisch pluralisme

In het verzuilde zorglandschap stonden in Vlaanderen de christelijke ziekenfondsen, met het Wit-Gele Kruis en Familiehulp, altijd tegenover de socialistische ziekenfondsen, met Thuishulp en Sovervlag. De derde hond in het kegelspel was Solidariteit voor het Gezin, dat de onafhankelijke en liberale ziekenfondsen bediende. Zelfs al hield de directie niet van dat etiket, iedereen aanzag de blauwe merkkleuren van Solidariteit voor het Gezin als een signaal voor de affiliatie van de liberale zuil. Die opdeling is vanaf nu verleden tijd. Solidariteit en Thuishulp verenigen hun krachten in i-mens.

De nieuwe organisatie krijgt ook nieuwe auto's en nieuwe uniformen. De eerste 320 nieuwe, hybride wagens worden op 5 maart in Zeebrugge opgehaald en in gebruik genomen. De nieuwe naam verwijst naar de mensgerichtheid en het humanistische pluralisme dat de samensmeltende organisaties verbindt. I-mens verenigt 12.000 werknemers en wordt op slag een van de grootste zorgbedrijven in Vlaanderen en Brussel. De totale omzet bedraagt naar schatting ongeveer 350 miljoen.

Gents hoofdkwartier

I-mens zal hoofdkwartier houden in Zwijnaarde, in de oude gebouwen van Solidariteit voor het Gezin. Er is sinds dit jaar één prijslijst, één begroting en één raad van bestuur voor alle vzw's die in de fusie zijn betrokken. Toch gebeurt de samensmelting van de structuren geleidelijk. Dit jaar komen de kinderdagverblijven aan de beurt, volgend jaar de thuisverplegingsorganisaties en in 2022 de gezinszorg.

Voor het personeel verandert er weinig, zegt Van Mossevelde. "Ze zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Ze komen elke dag bij onze klanten. Hoewel ze nu zullen werken voor alle partners en ziekenfondsen die op ons een beroep doen, blijft hun takenpakket hetzelfde. Omdat onze geografische densiteit groter wordt, zullen ze minder lang onderweg zijn en meer tijd kunnen doorbrengen bij de klanten thuis."

De fusie is ingegeven vanuit een groeiverhaal en niet vanuit een besparingsdrang, benadrukt Devriendt. "De zorg in Vlaanderen zal de komende jaren alleen maar groeien. We bieden onze werknemers werkzekerheid. Door de schaalvergroting kunnen we juist efficiënter inspelen op noodzakelijke innovaties en de competitie van commerciële spelers."

Vlaanderen is sinds deze week een nieuwe zorgorganisatie rijker: i-mens. De nieuwe sociale onderneming verenigt Solidariteit voor het Gezin met de socialistisch geïnspireerde vzw Thuishulp en de gekoppelde organisaties voor thuisverpleging. "We creëren een nieuw zorgbedrijf dat op een nieuwe manier naar de zorg kijkt. Eigenlijk spreken we niet graag van een fusie", benadrukt Erwin Devriendt, tot deze week de algemeen directeur van Solidariteit voor het Gezin. Hij gaat voorlopig samen met Karin Van Mossevelde, die de topvrouw van Thuishulp was, de nieuwe organisatie leiden.Toch gebruikt het duo geregeld de beeldspraak van een bijzonder huwelijk tussen twee zorgorganisaties. De vrijage begon in 2017 toen ze samen aan de wieg stonden van de zorgcentrale Z-Plus en mondde vorig jaar uit in een intentieverklaring tot een fusie. Voor een naam en de goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit BMA was het wachten tot nu. "We worden een pluralistische zorgorganisatie in de echte zin van het woord", zegt Van Mossevelde. "Een voorbeeld van de ontzuiling. Niet enkel door onze organisaties te bundelen, maar ook door de interne schotten weg te nemen en te kiezen voor een geïntegreerd aanbod. Dat biedt een antwoord op het tekort aan handen in de zorg."In het verzuilde zorglandschap stonden in Vlaanderen de christelijke ziekenfondsen, met het Wit-Gele Kruis en Familiehulp, altijd tegenover de socialistische ziekenfondsen, met Thuishulp en Sovervlag. De derde hond in het kegelspel was Solidariteit voor het Gezin, dat de onafhankelijke en liberale ziekenfondsen bediende. Zelfs al hield de directie niet van dat etiket, iedereen aanzag de blauwe merkkleuren van Solidariteit voor het Gezin als een signaal voor de affiliatie van de liberale zuil. Die opdeling is vanaf nu verleden tijd. Solidariteit en Thuishulp verenigen hun krachten in i-mens. De nieuwe organisatie krijgt ook nieuwe auto's en nieuwe uniformen. De eerste 320 nieuwe, hybride wagens worden op 5 maart in Zeebrugge opgehaald en in gebruik genomen. De nieuwe naam verwijst naar de mensgerichtheid en het humanistische pluralisme dat de samensmeltende organisaties verbindt. I-mens verenigt 12.000 werknemers en wordt op slag een van de grootste zorgbedrijven in Vlaanderen en Brussel. De totale omzet bedraagt naar schatting ongeveer 350 miljoen.I-mens zal hoofdkwartier houden in Zwijnaarde, in de oude gebouwen van Solidariteit voor het Gezin. Er is sinds dit jaar één prijslijst, één begroting en één raad van bestuur voor alle vzw's die in de fusie zijn betrokken. Toch gebeurt de samensmelting van de structuren geleidelijk. Dit jaar komen de kinderdagverblijven aan de beurt, volgend jaar de thuisverplegingsorganisaties en in 2022 de gezinszorg. Voor het personeel verandert er weinig, zegt Van Mossevelde. "Ze zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Ze komen elke dag bij onze klanten. Hoewel ze nu zullen werken voor alle partners en ziekenfondsen die op ons een beroep doen, blijft hun takenpakket hetzelfde. Omdat onze geografische densiteit groter wordt, zullen ze minder lang onderweg zijn en meer tijd kunnen doorbrengen bij de klanten thuis."De fusie is ingegeven vanuit een groeiverhaal en niet vanuit een besparingsdrang, benadrukt Devriendt. "De zorg in Vlaanderen zal de komende jaren alleen maar groeien. We bieden onze werknemers werkzekerheid. Door de schaalvergroting kunnen we juist efficiënter inspelen op noodzakelijke innovaties en de competitie van commerciële spelers."