De energienorm zal op zich wellicht niet leiden tot lagere prijzen, maar het instrument zal de oplopende energiekosten begrenzen en vooral zorgen voor meer transparantie en een meer economische verdeling van de kosten. En daarmee, weet Klaas Nijs, senior adviseur energie en klimaat van Voka, ook voor "meer zekerheid voor investeringen, omdat bedrijven zullen weten dat hun energiekosten geen handicap zullen zijn tegenover het buitenland".
...

De energienorm zal op zich wellicht niet leiden tot lagere prijzen, maar het instrument zal de oplopende energiekosten begrenzen en vooral zorgen voor meer transparantie en een meer economische verdeling van de kosten. En daarmee, weet Klaas Nijs, senior adviseur energie en klimaat van Voka, ook voor "meer zekerheid voor investeringen, omdat bedrijven zullen weten dat hun energiekosten geen handicap zullen zijn tegenover het buitenland". Door de energienorm zouden de energiekosten in ons land niet verder mogen stijgen dan in onze buurlanden. De norm staat in de Vlaamse en federale regeerakkoorden, maar bleef tot nu toe dode letter, al beloofde de Vlaamse regering er nog dit jaar werk van te maken. Maar de tijd begint te dringen, weet secretaris-generaal Niko Demeester. "Volgend jaar gaan we wellicht in verkiezingsmodus. Als we tegen eind dit jaar de wetteksten goedgekeurd moeten krijgen, dan moet het debat met de experts en de politici nog voor de zomer worden opgestart." Het is niet de enige afspraak voor het energiebeleid in dit land. Tegen eind dit jaar moet België een Nationaal Klimaat- en Energieplan neerleggen, om te voldoen aan de deadlines van de Europese Commissie. Tegelijk wordt gewerkt aan een Interfederaal Energiepact, dat de energietransitie vorm moet geven en de energiebevoorrading veiligstellen. Met de paper 'Stroomopwaarts - elektriciteit voor morgen' wil Voka mee wegen op het energiebeleid. Het stelt zes maatregelen voor (zie kader) die de energietransitie moeten laten verlopen in een evenwicht tussen competitiviteit, duurzaamheid en leveringszekerheid. Bovenaan staat de energienorm. Demeester: "De energietransitie zal geld kosten. De systeemkosten zouden bijvoorbeeld verdubbelen van 3 naar 6 miljard euro. De vraag is dubbel: hoe beperken we die kosten en hoe verdelen we de factuur? Niet iedereen heeft evenveel last van buitenlandse concurrentie als de elektro-intensieve bedrijven. De energienorm moet zorgen voor meer transparantie: waar zitten de kosten, hoeveel bedragen die, en wie moet hoeveel daarvan dragen?" Ook moeten de ondersteuningsmechanismes voor hernieuwbare energie worden geoptimaliseerd en dient gezorgd voor meer marktintegratie. "Er wordt gezegd dat zonnepanelen geen ondersteuning meer nodig hebben", zegt Demeester. "Maar die energie moet nog wel verkocht geraken. Zon en wind zorgen voor piekproductie, waardoor de marktprijs keldert. Dus moet je een economisch verhaal hebben, waardoor ze hun productie kunnen verkopen zonder de markt plat te leggen." Een deel van de oplossing is opslag. Maar dat impliceert volgens Demeester de afschaffing van de terugdraaiende teller. "Geen enkele batterij kan zo goedkoop zijn als het net." Bovendien is de batterijtechnologie nog niet genoeg gevorderd om ook de industrie van dienst te kunnen zijn. Voka vraagt dan ook meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling. Ondanks het Voka-pleidooi blijkt uit studies van de federale energieregulator CREG dat veel kmo's nog te veel betalen voor hun energie. Maar daar ziet Demeester een kentering: "Vroeger waren alleen de grote energieproducenten en -verbruikers bezig met energiekosten en -efficiëntie. Maar intussen merk je dat ook bedrijven uit andere sectoren er gevoelig voor worden."