"De ideeën om het schuldenprobleem in Europa op te lossen, komen onder meer van Thomas Piketty en William White - de voormalige hoofdeconoom van de Bank voor Internationale Betalingen. Zo wordt er voorgesteld om een moratorium in te stellen op de schuld van landen die meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Die schuld wordt dan pas terugbetaald zodra de economische groei opnieuw op een potentieel is van pakweg 1,75 à 2,25 procent", zegt Marcia De Wachter.

"En wat tijdelijk niet wordt aan rentelasten wordt uitgegeven kan een land dan gebruiken om overheidsinfrastructuur te betalen. Een land als België, dat slechts heel weinig investeert, kan dat heel goed gebruiken."

De schuld zou bij de banken of bij de ECB geparkeerd blijven staan, tot ze wordt afgelost. "Maar het probleem is dat hierover een Europees akkoord moet komen en een aantal landen dat een zeer orthodox begrotingsbeleid heeft gevoerd ziet dat helemaal niet zitten. Omdat ze vrezen dat de factuur van deze mechanismen naar hun burgers worden doorgesluisd," aldus De Wachter.

Het interview met Marcia De Wachter kunt u bekijken op Kanaal Z, vanaf zaterdagochtend 11 uur, of nu al hieronder:

"De ideeën om het schuldenprobleem in Europa op te lossen, komen onder meer van Thomas Piketty en William White - de voormalige hoofdeconoom van de Bank voor Internationale Betalingen. Zo wordt er voorgesteld om een moratorium in te stellen op de schuld van landen die meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Die schuld wordt dan pas terugbetaald zodra de economische groei opnieuw op een potentieel is van pakweg 1,75 à 2,25 procent", zegt Marcia De Wachter."En wat tijdelijk niet wordt aan rentelasten wordt uitgegeven kan een land dan gebruiken om overheidsinfrastructuur te betalen. Een land als België, dat slechts heel weinig investeert, kan dat heel goed gebruiken." De schuld zou bij de banken of bij de ECB geparkeerd blijven staan, tot ze wordt afgelost. "Maar het probleem is dat hierover een Europees akkoord moet komen en een aantal landen dat een zeer orthodox begrotingsbeleid heeft gevoerd ziet dat helemaal niet zitten. Omdat ze vrezen dat de factuur van deze mechanismen naar hun burgers worden doorgesluisd," aldus De Wachter.